mediestudier

om Sim(o)

Institutet för mediestudier är en förening som bildades 2013 för att ta över Stiftelsen Institutet för mediestudiers, (Sim(o)s, verksamhet.

Stiftelsen inrättades 1999 och finansieras av avkastningen på insamlade medel från ett 30-tal folkrörelser, statliga och privata företag samt arbetsmarknadsorganisationer som LO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Verksamheten syftar till att analysera, kartlägga och diskutera hur medier klarar uppgiften att förse medborgarna med sådan information som krävs för att kunna orientera sig och verka i samhället.

Stiftelsen främjar och finansierar vetenskaplig forskning om massmedier och näraliggande fält samt sprider forskningsresultat och initierar debatt. Sim(o) fungerar som en mötesplats för en fördjupad diskussion mellan medieforskare, medier och medieanvändare.

Sedan 1999 har Sim(o) publicerat ett 50-tal skrifter och rapporter i bokform eller på hemsidan; www.mediestudier.se

Annons
%d bloggare gillar detta: