mediestudier

Den internationella pressfrihetens dag

Posted in pressfrihet by Torbjörn von Krogh on 28 april 2009

Chefredaktören för The Sunday Leader i huvudstaden Colombo på Sri Lanka kritiserade regeringen för våldet mot den tamilska civilbefolkningen. Lasantha Wickrematunge var ingen anhängare av de Tamilska tigrarna men försvarade ihärdigt tamilernas mänskliga rättigheter.

 Han blev hotad till livet och tidningen trakasserades. I början av januari i år skrev han en ledare med rubriken ”And then they came for me” (”och sedan hämtade de mig” – ett citat ur en dikt av Martin Niemöller). Han ville att den skulle publiceras på ledarplats ifall mördarna skulle lyckas.

 Den 11 januari 2009 trycktes texten. Lasantha Wickrematunge hade prejats av fyra maskerade motorcyklister tre dagar tidigare och skjutits till döds.

 I avslutningen förutspådde han att The Leader (tidningen) skulle fortsätta på den inslagna vägen efter hans bortgång:

 ”The Leader is there for you, be you Sinhalese, Tamil, Muslim, low-caste, homosexual, dissident or disabled. Its staff will fight on, unbowed and unafraid, with the courage to which you have become accustomed. Do not take that commitment for granted.”

 I förra veckan fick redaktionen pris av brittiska Guardian och Index on Censorship för sina fortsatta insatser. Läs här. När du klickat fram sidan om priset hittar du längre ner en notis om att polisen i Colombo fortfarande inte spårat chefredaktörens mördare.

 Lasantha Wickrematunge har postumt tilldelats Unescos pressfrihetspris och hyllas vid en ceremoni nu på söndag i Qatar. 3 maj är FNs dag för den internationella pressfriheten.

 – Han fortsätter att tala klarspråk, även från andra sidan graven, sa Sydafrikas pressombudsman Joe Thloloe när priset presenterades. Han fortsätter att inspirera journalister världen runt.

 Dawit Isaak behöver vårt stöd på söndag – och alla andra dagar. Låt oss inspireras av Lasantha Wickrematunge.

 

Konstruktiv journalistik II

Posted in journalistik, mediekritik, nyhetsvärdering by Torbjörn von Krogh on 26 april 2009

Ulrik Haagerup, tidigare chefredaktör på Jyllands-Posten och Nordjyske Medier och numera på Danmarks Radio, har alltså efterlyst mer positiv journalistik (se förra inlägget). Det kan tolkas på flera sätt.

Handlar det om att strunta i viktiga, men ‘negativa’, ämnen som krig och katastrofer för att i stället lyfta fram glada händelser så får han nog både medierna och medieanvändarna emot sig.

Men om det handlar om att försöka komplettera rapporteringen av olika problem med att även göra journalistik om vilka lösningar som kan finnas på problemen så tror jag att han är på rätt väg. 

Åtskilliga redaktörer som jag intervjuade under mina år på Pressens Tidning värjde sig mot tankar om medborgarjournalistik, public journalism, citizen journalism. Önskemål om konstruktiv bevakning hade ingen god jordmån utom på ett område – mediebevakningen.

Mediekritiken fick ofta underkänt av redaktörerna för att den inte var kunnig,  inte satte in händelser i ett större sammanhang, inte gav hela bakgrunden. När jag senare gjorde en enkät med dagspressens chefer lovordades  just kritik som var ”konkret och konstruktiv”.

Kanske är tiden mogen för en nyanserad diskussion om behovet av konstruktiv journalistik och inte bara om önskvärdheten av konstruktiv mediekritik?

Konstruktiv journalistik

Posted in nyhetsvärdering by Torbjörn von Krogh on 23 april 2009

När vi som bäst håller på att lära oss manualerna för att dra igång denna grupp-blogg om medier faller mina ögon på en dansk annons. 

Det är de danska högskoleutbildningarna för journalister som, tillsammans med Danmarks Radio (gemensamt public service-bolag för radio, tv och webb) och danska Journalistförbundet, gör reklam för en konferens om konstruktiv journalistik.

I annonsen ställs provokativa frågor: Har journalister  ett ansvar för samhällets framtid – eller är uppgiften enbart att bevaka samhällets problem? Kan nyhetsjournalistiken rädda sig själv genom att göra gott?

Bakgrunden är ett utspel som Danmarks Radios nyhetschef Ulrik Haagerup gjorde i höstas när han efterlyste fler positiva nyheter i DR. Reaktionerna blev delvis de vanliga om risken för glättiga nyheter; risken att medicinen gör större skada än sjukdomen. Men delvis skymtade också en öppenhet för att diskutera den traditionella nyhetsvärderingens och medielogikens nackdelar.

Hur skulle ett liknande upplägg tas emot i Sverige? 

Välkommen till den nya bloggen! Och välkommen med synpunkter.