mediestudier

Fortsatt god sommar

Posted in medieutveckling by Torbjörn von Krogh on 08 juli 2009

Efter mellanspelet i Almedalen är det åter dags för kontemplation, reflektion och produktion (av papers).

Paa gjensyn i augusti/september!

Kommentarer inaktiverade för Fortsatt god sommar

Antecknat i Almedalen 10: Två önskningar vid veckans slut

Posted in medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 04 juli 2009

Så är veckan över och utvärderingarna tar vid. Jag har en känsla av att det sedvanliga klankandet om att det bara handlar om ett kul kollo för den tjattrande klassen kommit av sig detta år. Ofta är det ju de som inte varit på plats som sätter sådana betyg.

Det är en stimulerande upplevelse att vandra runt i kvarteren närmast hamnen i Visby och nästan överallt se människor som i alla upptänkliga möteslokaler engagerat samtalar om olika samhällstrender och samhällsproblem. Vem som helst kan slinka in, vem som helst kan slänga käft med Säpo-chefen, Schyman eller Schlingman.

Jag har inte mäktat att gå på alla de seminarier jag velat som behandlat mediers möjligheter och mediers avarter; så många har de varit.

Om jag finge önska något vore det att fler medieforskare tog färjan hit och deltog i mediedebatterna. Genomförda studier, belagda samband och vedertagna definitioner – det finns mycket som forskningen skulle kunna bidra med för att föra sessionerna från allmänt tyckande till djupare samtal.

Önskemål nummer två vore att sammanföra olika perspektiv i en och samma panel. Några har varit bra på det som Tidningsutgivarna och Westander om olika aspekter av de sociala mediernas inflytande.

Andra har renodlat ett perspektiv åt gången, som (s) om duktiga bloggare och (m) om dåliga bloggare. Tänk om bloggarna från USA fått möta Mats Svegfors direkt i en diskussion. Förutom gnistor hade det kunnat generera kunskap och förståelse.

Jag tror inte någon tjänar på att svartmåla vare sig bloggare eller traditionella medier. Båda behöver den andre för att utveckla sig själva och för att fördjupa samhällsdebatten. Bloggare kan utföra kvalitetshöjande mediekritik och traditionella medier kan förfina sina känselspröt.

Jag ser fram emot Almedalen 2010.

Antecknat i Almedalen 9: Motvalls Mats hos moderaterna

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 03 juli 2009

Blanda inte ihop bloggar med nyhetsmedier, manade SR-chefen Mats Svegfors på ett seminarium som ordnats av moderaterna i riksdagens kulturutskott under rubriken ”Journalistikens död?”.

Bloggen är en fritidsverksamhet och har inget med journalistik att göra hävdade den förre chefredaktören för Svenska Dagbladet. Den har ju ingen affärsmodell som bekostar insamling och värdering av information.

Mats Svegfors beskrev en bloggare han träffat. Hon steg upp tidigt och såg till att barnen kom till skolan. Sedan la hon sig och sov länge. På natten satt hon sedan uppe med sin dator i soffan och bloggade. Mats Svegfors skakade på huvudet och sa att bloggarna förvandlar alls icke medierna till gammelmedier.

Statsvetaren Ulf Bjereld som satt i publiken genmälde att nätet har stora fördelar, till exempel att många ungdomar formulerar sig och att skrivandet är bra för tänkandet. Nätet gör det lättare för journalister att hitta material och det finns bloggare av hög kvalitet.

Han berättade också att han märkt en skillnad hos journalister som intervjuar honom. Tidigare ville de ha fakta. Numera har journalisterna redan samlat in fakta på nätet och vill istället ha analytiska svar. Detta påverkar rapporteringen till det bättre.

Mats Svegfors är själv väldigt mycket ute på nätet försäkrade han. Men det är bara en gång av tusen som han finner något av värde hos en blogg. SR-chefen manade till motstånd mot ’grumligt tänkande om den ädle bloggaren’.

Riksdagsledamoten Mats Johansson (m), tidigare politisk chefredaktör på SvD, höll med om att det nog aldrig har funnits så mycket information att tillgå som det nu gör på nätet. Men det har aldrig ljugits så mycket heller, tillade han. Och nog är det bra att ungdomarna skriver; kunde de bara stava också…

Robert Rosén, tidigare chefredaktör för Gefle Dagblad, i publiken opponerade sig. Aldrig har vi i medierna haft sådana möjligheter som vi har nu, menade han och höll upp sin mobil som han twittrade på. Det görs mycket som är bra på nätet och affärsmodellerna kommer, vänta bara.

Mats Svegfors behöll sin skepsis mot bloggandet och manade till kyla i analysen. Själv förutspår han en renässans för papperstidningen som reklambärare på medellång sikt och goda utsikter för radion i public service. Televisionen däremot får stora problem när datorn och mobilen växer ihop.

Antecknat i Almedalen 8: Inget pyjamasparty hos socialdemokraterna

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 03 juli 2009

Socialdemokraterna, partiet och tidningen Aktuellt i Politiken, hade bjudit in ”två av USA:s mest kända progressiva bloggare” (enligt programpresentationen) till ett seminarium.

Jane Hamsher med Firedoglake.com och John Aravosis med Americablog.com berättade om sig själva och om hur de arbetar.

De har båda viss journalistisk bakgrund men också andra yrkeserfarenheter. Jane Hamsher som filmproducent i Hollywood (co-producer av bl a Natural born killers) och John Aravosis som jurist och politisk konsult i Washington. De är  45-50 år gamla.

Oppositionen mot kriget i Irak, utslaget i valet 2004 med en ny period för president Bush och den växande bloggosfären fick dem att fatta datorn och börja blogga.

Jane Hamsher ingår i ett nätverk av ett 20-tal personer som skriver mer (hon själv) eller mindre flitigt. Hon samlar in pengar av sina läsare för att blogga och driva kampanj i olika frågor, exempelvis mot övervakning på nätet och om behovet av hälsoreform.

John Aravosis får in reklamintäkter. Förra året gick verksamheten så pass bra att han kunde anställa två medarbetare på deltid. I år har han tvingats ta några konsultjobb för kompensera annonsbortfallet i finanskrisen. Hans huvudspår är frågor som rör gay rights.

– Så ni ser att vi topp-bloggare inte är några drop-outs som börjat blogga i brist på annan sysselsättning, försäkrade John Aravosis och hänvisade till den tidigare vanliga nidbilden av okunniga bloggare iförda pyjamas framför datorn.

Jane Hamsher menade att en framgång för bloggosfären är att Big Media inte längre ensam styr nyhetsflödet. Bloggare har ifrågasatt de stora redaktionernas följsamhet mot den politiska och den ekonomiska makten i konkreta nyhetshändelser. De har i stället själva undersökt fakta samt länkat sina läsare vidare till grunddokument och experter inom universitet och organisationer.

John Aravosis förklarade att hans blogg skulle förlora tre fjärdedelar av sitt innehåll utan de traditionella medierna. Han hänvisar till deras artiklar, kritiserar deras artiklar och kommenterar deras artiklar. Det är mediekritik i praktiken och som sådan mycket effektivare än att skicka brev till chefredaktören menar han. Nu har de stora nyhetsredaktionerna också börjat hitta uppslag till artiklar på hans blogg. Han beskriver det som ett symbiotiskt förhållande.

Och både Jane och John nyanserade bilden av en bloggälskande Obama. Partiet vill fortfarande kontrollera opinionen och aktiviteterna vilket leder till friktion med bloggarna.

Kommentarer inaktiverade för Antecknat i Almedalen 8: Inget pyjamasparty hos socialdemokraterna

Antecknat i Almedalen 7: Vad är ett mediedrev?

Posted in journalistik, källkritik, medieetik, mediekritik, nyhetsvärdering by Torbjörn von Krogh on 03 juli 2009

Ullman PR:s seminarium om mediedrev drog en stor publik. Harald Ullman själv inledde med att deklarera att firman inte skulle ha funnits om han inte själv hade utsatts för ett drev.

Stig-Björn Ljunggren, presenterad som provokatör, kåserade underhållande om något han kallade smådrev som han själv genomlidit.

Staffan Dopping, tidigare informationsdirektör för Försvarsmakten, redogjorde för hur en analys från försvaret förvanskats av främst TT och sedan spridits till andra medier. Det var lite oklart om han ansåg att detta utgjorde ett drev, troligen inte.

Cecilia Stegö Chilò, f d kulturminister som under flera år inte betalat tv-licens, berättade levande om hur hemskt det kändes att bli jagad på kommentarer när hon inget hade att säga och hur illa hon tyckte om kommentatorer som plötsligt dök upp och sade sig känna henne och hennes karaktär, personer som hon knappt hade träffat tidigare.

Problemet med seminariet var att det aldrig reddes ut vad som är ett drev.

Lars Adaktusson påpekade att drevjournalistik och granskande journalistik blandas ihop. Cecilia Stegö varnade för konspirationsteorier mot medierna och tycker att de granskar för lite. Maria Abrahamsson, SvD, tyckte i ett publikinlägg att man måste skilja mellan berättigade drev och oberättigade drev. Men några klarläggande definitioner fördes inte fram.

Nu blev kontentan snarast att det är dåligt med dålig journalistik. Vem invänder mot det?

Fakta bör kontrolleras, källkritiken skärpas, obekräftade uppgifter inte spridas, eget allsidigt reporterarbete främjas, kåranda motarbetas och civilkurage uppmuntras.

En viktig slutsats förmedlades av Cecilia Stegö. Lämna aldrig människor som utsätts för stark negativ mediebevakning utan stöd. Människor i denna situation är människor i djup kris.

Kommentarer inaktiverade för Antecknat i Almedalen 7: Vad är ett mediedrev?

Antecknat i Almedalen 6: Snabbt papper och långsamt nät

Posted in medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 03 juli 2009

Förhållandet mellan nyhetsförmedling på papper och på nät togs upp på många olika seminarier. På en del avfärdades bloggandet som en hobbyverksamhet i stil med att samla frimärken, på andra sågades papperstidningar som pyssel för pensionärer.

Ett lite annat upplägg hade ett meningsutbyte mellan Lotta Gröning, Expressen, och PM Nilsson, Newsmill.

Lotta Gröning hoppades att papperstidningens lugnare tempo skulle uppmuntra utbudet av fördjupande analyser. Lugnare läsning, möjlighet till reflektion, nätet går ju så snabbt, så snabbt.

PM Nilsson betecknade en sådan förhoppning som ett missförstånd. Det är nätet som har oändliga möjligheter till fördjupning. Här finns utrymmet och här finns möjligheterna att hänvisa direkt till doktorsavhandlingarna; den djupa lärdomen ligger bara ett klick längre bort.

Dessa möjligheter har inte papperstidningen. Papperstidningen är däremot suverän på att snabbt ge en översikt över ett stort och skiftande material.

– Papperstidningen är ett höghastighetsmedium, sade PM Nilsson med en formulering som blev snabbt citerad.

Kommentarer inaktiverade för Antecknat i Almedalen 6: Snabbt papper och långsamt nät

Antecknat i Almedalen 5: Mediers personfixering gammalmodig

Posted in journalistik, medieutveckling, nyhetsvärdering, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 03 juli 2009

Alexander Bard, aktiv i det politiska nätverket Liberati, hyllade på seminariet om debatten nätverkets betydelse.

Internet är en hydra på gott och ont som kommer att påverka allt i samhället menade han. Överinformationsexplosionen kommer att göra det omöjligt för individen att orientera sig. Därför växer betydelsen av ideologiskt sammanhängande nätverk som hjälper till att analysera och diskutera vad som sker i samhället.

Vi har just sett ett twitterutbrott i Iran. Det krävs kunskap för att tolka vad som sker, vad som är information och vad som är desinformation. Det krävs nog flera twitterutbrott för att höja och sprida denna tolkningsförmåga. Här blir nätverken oundgängliga.

Dessutom skriver nätverket bättre än individen hävdade Alexander Bard. En person ser trenderna, en annan är bra på att formulera sig, en tredje på att redigera och strukturera, en fjärde på att sätta rubrik. Det går snabbare och blir bättre ( – och låter nästan som arbetet på en redaktion.)

Alexander Bard dömde i sammanhanget ut mediernas personfixering. Den är så gammalmodig. Bevaka i stället vem som arbetar ihop med vem, vilka kontakter tas och vilka allianser finns?

Mona Sahlin (s) nuddade samma tema i ett reflekterande nattligt samtal i domkyrkan när hon talade om ledningsmodeller: Laget går före jaget.

Kommentarer inaktiverade för Antecknat i Almedalen 5: Mediers personfixering gammalmodig

Antecknat i Almedalen 4: Dör DN Debatt?

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 03 juli 2009

En arena som DN Debatt behövs i varje samhälle, hävdade PM Nilsson på PR-firman Westanders

 seminarium om debattsidornas förhållande till de sociala medierna.

Han fick skarpa mothugg av de övriga i panelen.

Lotta Gröning, vänsterdebattör i Expressen, menade att DN Debatts tid är ute. Den sysslar bara med utspel för partimedlemmar, journalister (’vi som får betalt för att läsa’) och etablissemang. Piratpartiet fick 40 000 medlemmar på fyra dagar utan en enda debattartikel på DN Debatt.

Zaida Catalán (mp) sågade DN Debatt som den borgerliga alliansens Pravda, utan betydelse för en bredare debatt.

Alexander Bard, presenterad som författare och filosof, hävdade att DN Debatt bara är till för pensionärer och partiledare samt är döende. DN Debatt (och partierna) klarar bara envägskommunikation. Utspelens tid är förbi, nu krävs interaktivitet för att få engagemang och kvalitet.

PM Nilsson har tidigare varit ansvarig för ledar- och debattsidorna på Expressen men driver numera debattsajten Newsmill ihop med två kompanjoner. Under Almedalsveckan fick Newsmill-trion motta pris för sin förmåga att förstå och använda de sociala medierna.

DN Debatt är ingen döende dinosaurie ansåg PM Nilsson. Alla samhällen behöver en sådan samlad och samlande arena. En arena som dessutom generar en oerhörd interaktivitet i samhället, om än inte på sin egen tidningssida. Att Piratpartiet klarar sig utan DN Debatt beror på att det är en ungdomsrörelse och på att DN Debatts betydelse för ungdomen minskar.

Alexander Bard kontrade med att berätta att han slutade läsa DN för tio år sedan. Detta skulle förmodligen bevisa DN Debatts ringa betydelse. Men kanske säger det också något om Alexander Bards kunskap om avdelningen?

I alla händelser är tydligen DN Debatt fortfarande värd att lägga tid på i debatter.