mediestudier

Debatthugg går igen

Posted in journalistik, mediernas ansvarighet, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 10 augusti 2011

I slutet av januari i år ordnades en sedermera omtalad debatt på JMK ihop med Sim(o). I den deltog bland andra journalisten / författaren Anders Mildner och ex-journalisten / forskaren Sigurd Allern. Mildner uttryckte en positiv uppfattning om de sociala mediernas funktion och värde; Sigurd Allern var mindre övertygad om deras betydelse.

Just nu pågår en diskussion om hur man kan förhålla sig till anonyma kommentarer på nyhetsmediernas sajter. Sigurd Allern (som skriver tillsammans med medieforskaren Ester Pollack) jämför med att se ner i ett avloppsrör och vill förbjuda anonyma inlägg. Anders Mildner avvisar det synsättet, jämför med ett ungdomens hus där vuxna inte vill vistas och begär närvaro av reportrarna på de arenor där deras artiklar/inslag diskuteras.

Till hösten kommer en bok på Sim(o) om journalistrollens eventuella förändring. Bland författarna finns Anders Mildner och Sigurd Allern. Det är väl ingen överraskning om jag berättar att åsikterna fortsätter att gå isär. Läs mer i höst!

PS Beträffande kommentarerna så skrev Augustin Erba ett intressant inlägg på Medieormen i vintras:

”Jag har ett konkret förslag. Låt oss sluta att kalla fälten nedanför våra texter för kommentatorsfält. En kommentar är något som lämnas efter att arbetet är avslutat. I journalistik 3.0 är arbetet aldrig avslutat, det är en ständig process. Jag föreslår att vi kallar fälten för ”dialogfält”. Ett dialogfält förpliktigar – för alla inblandade.”

Kommentarer inaktiverade för Debatthugg går igen