mediestudier

Södermanlands Nyheter satsar på papperstidningen

Posted in journalistik, medieföretag, medieutbildning, medieutveckling by Torbjörn von Krogh on 28 maj 2010

Det första man möts av på Södermanlands Nyheters sajt är egenannonsen ”Prenumeranter får mer” och en hänvisning till SN Plus. Men det är inte den enda markeringen av papperstidningens betydelse.

Redaktionen har under våren beslutat sig för att försöka utveckla upplevelsen läsarna får när de sätter sig med sin tidning. Man bad fyra medieproffs att granska innehållet under fyra veckor. Intrycken förmedlades till hela redaktionen under ett flera timmar långt rundabordssamtal.

Ulrika Ambjörn hade granskat formen, Roger Turesson bilderna och David Lagercrantz texterna. Samtalet leddes av Anders Ahlberg. Sedan följdes insatserna upp med utbildningsdagar för form, foto och skrivande. Utvecklingen som omfattade hela redaktionen stämdes av med kortare lunchmöten.

Chefredaktören Göran Carstorp beskriver hur han upplevt satsningen i ett mejl till mig:

”Den har framför allt gett oss ny energi internt och vitaliserat våra interna dialoger. Och sådant märks blixtsnabbt i tidningen. Det har också gett oss tillfällen att komma vidare i våra ambitioner att åstadkomma en mer agendasättande, framåtsyftande journalistik.”

Göran Carstorp ser resultat i tidningens redigering, i kopplingar mellan text och bild och i ett friare skrivsätt för reportrarna. Dessutom:

”Minst lika viktigt är att vi nu får ny kraft i våra ambitioner att göra läsarna delaktiga. Här arbetar vi både genom vår Facebooksida och vår nätupplaga, samt inte minst genom vår läsarpanel.”

På min fråga om han har något tips till andra som vill spänna kompetensbågen svarar han:

”Det var väldigt bra att involvera hela redaktionen i stort sett samtidigt, eftersom allt vi gör hänger ihop om det ska bli bra. Det gav en oerhörd skjuts i dialogen. Väldigt jobbiga veckor när seminarierna hölls, men det var värt det!”

Medieutbildarnas vd Thorbjörn Lindskog har under det senaste året sett hur medieföretagens utbildningsinvesteringar minskat i nedskärningarnas spår. Än är det för tidigt att säga om Södermanlands Nyheters satsning innebär en vändpunkt. Men han applåderar viljan att utveckla journalistiken såväl på nätet som i papperstidningen och påpekar att resultaten i Nyköping varit både snabba och tydliga.

Kommentarer inaktiverade för Södermanlands Nyheter satsar på papperstidningen

2 juni: Prisad webbjournalist talar om nätets kvaliteter

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 17 maj 2010

Kristian Lindquist, författare till den färska boken Webbjournalistik och prisbelönad för Svenska Dagbladets undersökande journalistik på nätet, kommer till seminariet om journalistisk kvalitet 2 juni.

Kristian Lindquist är nyhetschef på svd.se och kommer att berätta om vilka journalistiska kvaliteter man kan uppnå genom att utnyttja nätets interaktiva möjligheter. Nätet gör det lättare än förr att skapa relevant journalistik anser han.

Det finns fortfarande platser kvar på seminariet om journalistisk kvalitet. Anmäl att du kommer före 21 maj till info@mediestudier.se

Kommentarer inaktiverade för 2 juni: Prisad webbjournalist talar om nätets kvaliteter

2 juni: Norska verktyg för redaktionell kvalitet diskuteras

Posted in journalistik, mediekritik, medieutbildning, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 16 maj 2010

Den norska forskaren och utbildaren Ragnhild Olsen utvecklade tillsammans med några lokaltidningar en verktygslåda för att kunna mäta redaktionell kvalitet när hon arbetade på Institutt for Journalistikk, Norges motsvarighet till Medieinstitutet Fojo.

Verktygen inriktades på tidningarnas innehåll, på vilka källor de använde, på hur ämnena vinklades, på rättelser, på presentationsform, på tidningarnas ramar och resurser samt på läsarnas, medarbetarnas och källornas betyg. De presenteras i en utförlig rapport.

Sim(o) arrangerar 2 juni ett seminarium om journalistisk kvalitet. Ragnhild Olsen kommer, med stöd av norska ambassaden,  till Stockholm för att presentera och diskutera det norska projektet.

Anmäl ditt deltagande i seminariet senast 21 maj till info@mediestudier.se.


Kommentarer inaktiverade för 2 juni: Norska verktyg för redaktionell kvalitet diskuteras

Fler talare på Sim(o)s seminarium om journalistisk kvalitet 2 juni

Posted in medieforskning, mediekritik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 12 maj 2010

David Finer är presenterad i ett tidigare inlägg – och dessutom känd som skribent här på bloggen. Här följer ytterligare namn på medverkande under Sim(o)s eftermiddag med diskussion om journalistisk kvalitet. Fler namn kommer.

Kerstin Brunnberg, tidigare vd Sveriges Radio, gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet, ordförande i Statens kulturråd.

Ulrika Knutson, kulturreporter, kolumnist, litteraturvetare, författare och ordförande för Publicistklubben.

Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, författare, doktor i tillämpad matematik, huvudsekreterare i 2005 års katastrofkommission (efter tsunamin).

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, idéhistoriker, författare, debattör; tidigare vice ordförande i Journalistfonden för vidareutbildning.

Anmäl att du kommer senast 21 maj till info@mediestudier.se

Kommentarer inaktiverade för Fler talare på Sim(o)s seminarium om journalistisk kvalitet 2 juni

TAO – vägen för frivillig medieetik på nätet?

Posted in journalistik, medieetik, mediernas ansvarighet, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 11 maj 2010

Hur kan en önskan bland bloggare och medieföretag att följa etiska spelregler och att uppträda renhårigt uppmuntras? Hur kan en sådan ambition förstärkas genom att den är tydlig för besökare på sådana sajter?

Ett sätt som diskuterats är en frivillig märkning, en slags vdn-deklaration. Tanken dryftades bland annat på Pressens samarbetsnämnds seminarium om pressetiken i framtiden för några veckor sedan.

Ett färskt exempel är TAO, som lanserats av den amerikanska delstaten Washingtons News Council (en regional  opinionsnämnd för medier) och som nu börjas spridas över världen. I dagarna presenteras exempelvis initiativet för ONO (Organization of News Ombudsmen), som har sin årliga konferens denna vecka i Oxford, UK.

TAO (den andliga vägen enligt taoismen) står i detta sammanhang för Transparency, Accountability och Openness. Symbol plus text har registrerats som varumärke. På svenska skulle symbolen kunna vara ett granskande ÖGA – Öppenhet, Genomskinlighet och Ansvarighet.

Såhär förklaras begreppen på TAO-sajten:

”The TAO of Journalism Pledge

BY DISPLAYING THIS SEAL, WE HEREBY AGREE TO BE:

TRANSPARENT

We will fully disclose who we are, our journalistic mission and our guiding principles. We will post information on our background and expertise, including education and experience. We will list advertisers, donors, grants, and any other payments that support our work. If affiliated with a political party or special-interest group, we will disclose that. If lobbying for any particular legislation or regulation, we will disclose that. If we are being paid to promote a product or cause, we will disclose that. If other factors could be seen as potential conflicts of interest, we will disclose them.

ACCOUNTABLE

If we get any facts wrong, we will admit that promptly and publicly. We will post/publish/print/podcast/broadcast a correction or at least a clarification. We will fully explain what happened to cause the error or mistake. We will do a follow-up story if that is appropriate, putting the original material in better context. We will apologize and promise to be more careful next time. We will show a little humility.

OPEN

If there are credible challenges to our point of view or simply differences of opinion, we will be open to contrary positions. We will give the other side(s) opportunity and space to express their views and engage in open public dialogue through comments or other means. If we are primarily engaged in opinion and commentary, rather than news reporting, we will make that clear – while inviting others to express their opinions through comment and feedback means.

We do not necessarily agree to abide by any particular code of journalism ethics or professional standards, although we may choose to do so. If we do, we will declare that publicly. If we don’t, we will declare that as well. We understand that this will not be enforced by any outside organized group. It will be overseen by everyone on the Internet who wants to see high standards of transparency, accountability and openness in journalism – through whatever media platform.

We understand that if someone using the “TAO Seal” starts violating its basic principles, they will be admonished, criticized, reprimanded and embarrassed in public through the awesome power of the Internet. Call it “crowdsourcing” ethics and accuracy. In summary, we believe that Transparency, Accountability and Openness are keys to our personal credibility and public trust.”

Kommentarer inaktiverade för TAO – vägen för frivillig medieetik på nätet?

Seminariet 2 juni: Ska läkare avgöra vad som är journalistisk kvalitet?

Posted in journalistik, medieforskning, medieutveckling by Torbjörn von Krogh on 11 maj 2010

David Finer, medieforskare och medicinjournalist, har i flera inlägg på bloggen mediestudier problematiserat vad som är kvalitet i hälsojournalistiken. Vilka blir konsekvenserna när olika intressen definierar vad som är god journalistik: forskare/läkare, reportrar/redaktörer eller läsare/användare?

David Finer deltar på Sim(o)s seminarium 2 juni om journalistisk kvalitet. Han kommer bland annat att ta upp de försök som görs i Australien och Kanada  för att värdera hälsorapporteringen i projektet Media Doctor.

David Finer har för övrigt  i dagarna kommit med en presentation av Bernt Bernholm, medicinjournalistikens pionjär på Expressen. Det sker i Presshistorisk årsbok 2010, i kapitlet Ett medicinskt folkuniversitet tar form. Bernt Bernholms medicinjournalistik i tidningen Expressen 1949-1984.

Ett citat: ”Bernholms journalistiska ‘research’ var ytterst omsorgsfull, och han bearbetade texten grundligt till dess att han själv – och hans källor – blev nöjda. Därmed skenet av självklarhet, enkelhet och lätthet, ett signum för all högkvalitativ verksamhet men här, som oftast, resultatet av hårt arbete. Med syftet att alla läsare skulle kunna förstå.”

Ett citat om kvalitet… Kom och diskutera journalistisk kvalitet på eftermiddagen 2 juni. Platsen är Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Anmäl att du kommer före 21 maj på info@mediestudier.se

3 maj: Pressfrihetens dag i Australien, Eritrea och Sri Lanka

Posted in medieutveckling, pressfrihet by Torbjörn von Krogh on 03 maj 2010

Tillgång till information tillhör demokratins kärna, skriver Nordicoms föreståndare professor Ulla Carlsson i en bakgrund till Unescos konferens i dag, 3 maj, på Pressfrihetens dag  i Brisbane, Australien. Trots det är det färre än hälften av jordens länder som har lagstiftat om medborgarnas rätt till denna information.

Oberoende information släpps inte fram i åtskilliga länder. Fängslandet av den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak är ett bevis på sprängkraften i denna fråga. Upprörande belägg för nödvändigheten av starka påtryckningar mot regimen i Eritrea lämnas av Lars Adaktusson i TV8 i kväll.

Nyhetsbyrån AP rapporterar att Sri Lankas president Mahinda Rajapaksa friger en fängslad journalist, anklagad för att ha publicerat regimkritiska artiklar, med hänvisning till dagens datum, 3 maj. Jeyaprakash Tissainayagam var dömd till 20 års fängelse.

Dawit Isaak har inte ens fått en rättegång.

Kommentarer inaktiverade för 3 maj: Pressfrihetens dag i Australien, Eritrea och Sri Lanka