mediestudier

En konferens om journalistikens värde – inte dess kris…

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 22 juni 2010

– Så härligt! För en gångs skull en konferens om värdet av journalistik och inte om dess hotande undergång.

Så sammanfattade en luttrad deltagare sin syn efter att ha bevistat konferensen ”The Value of Journalism” i mitten av juni i London; organiserad av BBC College of Journalism i samarbete med Polis vid London School of Economics.

Material från konferensen finns här på konferenssajten. En del föredrag och intervjuer finns på sajten The Future of Journalism. Och en intressant rapport om dagsläget för nätverksjournalistiken (samarbetet mellan traditionella journalister och aktörer inom de sociala medierna) hittar du här.

Ett citat ur rapporten, författad av Charlie Beckett (som medverkar i Sim(o)s färska antologi om journalistisk kvalitet):

Networked journalism is creating – or some would say reflecting – a new relationship between the journalist and the story and the public. Newsrooms are no longer fortresses for the Fourth Estate, they are hubs at the centre of endless networks. News is no longer a product that flops onto your doormat or springs to life at the flick of a remote control. It is now a non-linear process, a multi-directional interaction. And journalism is no longer a self-contained manufacturing industry. It is now a service industry that creates and connects flows of information, analysis and commentary.

Sim(o)s senaste diskuteras i Publicerat

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 12 juni 2010

Frilansjournalisten och mediekolumnisten MarieLouise Samuelsson, Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström och Medievärldens chefredaktör Axel Andén diskuterar journalistikens läge och framtid. Det sker kl 15.35 i dag i programmet Publicerat i Sveriges Radios P1. Programmet kan sedan avlyssnas via programmets hemsida.

Debattörerna är tre av de tjugo skribenter som bidrar till Sim(o)s senaste bok, antologin Journalistisk kvalitet?.

Kommentarer inaktiverade för Sim(o)s senaste diskuteras i Publicerat

Kontakt upprättad med Media Standards Trust; fortsättning följer

Posted in journalistik, medieforskning, mediekritik, mediernas ansvarighet, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 11 juni 2010

Jag möter Martin Moore på City University i London där han just debatterat public service roll i medievärlden. Martin Moore har arbetat som journalist, doktorerat på uppkomsten av politisk mediehantering och är sedan några år föreståndare för Media Standards Trust, en privat stiftelse som verkar för att diskutera och utveckla nyhetsjournalistiken.

Martin Moore berättar att intresset för stiftelsen och för seriös mediedebatt har ökat betydligt; när MST startade 2006 var det trögt, nu kan han delta i paneler fyra dagar i veckan…

MST satsar inte på bokutgivning som Sim(o) gör utan sprider sina begränsade resurser (tre anställda) på att dela ut ett journalistpris (The Orwell Prize), på att försöka utveckla Press Complaints Commission (motsvarigheten till Pressens opinionsnämnd) från en passiv medlare till en aktiv självreglerare och på att konkret försöka få nätjournalistiken att bli mer genomskinlig och ansvarig.

Kontakt är nu upprättad mellan Sim(o) och Media Standards Trust. Spännande samarbeten kan komma, stay tuned.

Ett annat institut för medieutveckling här i London är Polis. Det är inte privat utan knutet till London School of Economics som en mötesplats mellan teori (akademin) och praktik (medierna och användarna). Föreståndaren Charlie Beckett medverkar i Sim(o)s senaste bok, antologin om journalistisk kvalitet. Något som de brittiska och internationella läsarna av hans blogg erfor samma dag som antologin presenterades vid ett seminarium i Stockholm, läs mer här.

Kommentarer inaktiverade för Kontakt upprättad med Media Standards Trust; fortsättning följer

Norska och tyska bidrag till kvalitetsdebatten

Posted in journalistik, källkritik, medieforskning, mediekritik, mediernas ansvarighet by David Finer on 10 juni 2010

Det finns en risk för att dominerande system för mätning av hälsojournalistisk kvalitet, som det webbaserade Media Doctor, får en olyckligt normerande effekt, något som jag tidigare diskuterat på denna blogg, där jag bland annat pekat på att MDs kriterier inte hanterar viktiga dimensioner som ämnesval, samhälls- och vetenskapskritik, utformning och tillgänglighet.

Stärkt i denna min syn blev jag efter att ha läst det dokument för mätning av journalistisk kvalitet som Ragnhild Olsen utgick ifrån när hon talade på Institutets seminarium om journalistisk kvalitet härförleden. Det norska kvalitetsmätningsprojektet mäter flera av de dimensioner jag efterlyst för att komplettera Media Doctors i och för sig utmärkta kriterier, som förvisso syftar till att mäta en del av – många skulle säga de viktigaste – kvalitetsmarkörerna i hälsojournalistiska nyhetsinslag.

Först en snabb rekapitulation. MDs kriterier varierar något med typen av inslag, men för till exempel läkemedelsinslag fokuserar de på:  information om fördelar, risker, kostnader, nyhetsvärde, behandlingsalternativ, behandlingens/läkemedlets tillgänglighet, evidens (vetenskaplig bevisning) och källhänvisning samt huruvida inslaget bidrar till  så kallad disease-mongering (ungefär medikalisering) och i vilken mån det avviker från använda pressmeddelanden. Uttryckt i mer generella kategorier försöker dessa MD-kriterier utan tvekan hantera egenskaper som igenkänns som centrala i många system för kvalitetsgranskning: nyhetsvärde balans/fullständighet, källgranskning, oberoende, konsumentupplysning. Men som sagt: andra viktiga aspekter på (hälsojournalistisk) kvalitet har fått stryka på foten.

Inom ramen för det norska projektet diskuterade en referensgrupp fram en uppsättning dimensioner och kriterier för mätning av redaktionell kvalitet: korrekthet, mångfald, vakthundsfunktion, integritet, relevans och presentation.  När dessa kriterier omformulerades till en ”verktygslåda” för vidare tillämpning, blev slutresultatet följande lista:: ämnesmässig mångfald  (på norska: stoffmiks), användning av källor, vinkling, precision, layout, ramar och resurser samt tillfredsställelsen hos medarbetarna, läsarna respektive källorna. Alla dessa faktorer operationaliseras i sin tur med hjälp av konkreta indikatorer, om vilka mer star att läsa i Olsens utmärkta rapport.

Forskare vid Institutet för Journalistik, Tekniska Universitet i Dortmund, Tyskland har startat en tysk Media Doctor, med ett startkapital på 60 000 euro från “Initiative Wissenschaftsjournalismus”.  Enligt korrespondens jag haft med professor Holger Wormer, innehavare av professuren i vetenskapsjournalistik vid Dortmunduniversitet, är tyska MD redan positivt förankrad hos de tyska medicin- och vetenskapsjournalisternas organisationer. Studenter är också  i färd med utvärderingar på grund- och Mastersnivå.

När får vi något liknande här? Flera svenska aktörer jag dragit projektet för som Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, SBU, Svenska Läkaresällskapet och Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms Läns Landsting har uttryckt intresse för en svensk motsvarighet till MD men vill av olika skäl inte engagera sig. ”Inte vårt bord”. ”För kostsamt” är de vanligaste argumenten.Det känns onekligen som om det vore hög tid att diskutera ett svenskt, nordiskt eller pan-europeiskt initiativ, med förbehåll för behovet av en revision av kvalitetskriterierna enligt tidigare resonemang.  Är det någon som håller med och som i så fall har något förslag på hur man kunde gå vidare?

Kommentarer inaktiverade för Norska och tyska bidrag till kvalitetsdebatten

Mats Svegfors: Allmänhetens medieombudsman ”en säregen skvader”

Posted in medieföretag, mediernas ansvarighet, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 04 juni 2010

Svensk Presshistorisk Förening hade förlagt sitt årsmöte torsdag kväll (3 juni)  till Sveriges Radio. Företagets vd Mats Svegfors inledningstalade om den aktuella medieutvecklingen med tillväxt på nätet och stagnation eller tillbakagång för pressen.

Vid den allmänna frågestunden efter talet undrade jag hur SR-chefen ser på Pressens samarbetsnämnds pågående utredning om en eventuell utvidgning av den frivilliga pressetiska självregleringen till att även kunna omfatta radio och tv? Mats Svegfors har tidigare varit chefredaktör för Svenska Dagbladet och ordförande för Tidningsutgivarna,  en av huvudmännen för PO/PON i Pressens samarbetsnämnd.

Mats Svegfors svarade att han ser  med förvåning på utvecklingen. Public service har en offentlig reglering, pressen har sina pressetiska regler. Att förena två helt olika system skulle skapa ”en säregen skvader”; utredningen är ”ett blindspår”. Som pressman skulle han ha skrikit högt över public service-mediernas krav på opartiskhet.

Det är möjligt att Mats Svegfors inte är helt insatt i den diskussion som förts inom Pressens samarbetsnämnd; den går ju ut på att om möjligt vidga de pressetiska reglernas spelrum i etermedierna och inte på att föra in ps-kraven i pressen.

På Sim(o)s seminarium 2 juni förklarade Sveriges Radios förra vd, Kerstin Brunnberg, att hon tidigare varit benhård motståndare till en utvidgning av PO/PON till MO/MON. Men att hon inte är en hård motståndare längre utan håller på med en omvärdering, delvis efter att ha läst Sim(o)s skrift Den Norska Modellen. Skriften förklarar hur det gick till när norska politiker minskade sitt inflytande över norska public service-medier och förde över den etiska granskningen till pressens frivilliga organ.

En av drivkrafterna bakom Pressens samarbetsnämnds utredning är medieutvecklingen; allt fler företag publicerar sig på flera olika plattformar och gamla gränser löses upp. Mats Svegfors kom in på denna utveckling när han fick en fråga om pressens förhållande till radion, särskilt vad gäller satsningar på nätet.

Mats Svegfors svarade att från den koncern som är framgångsrik på nätet, och som förstår nätet (läs Schibsted), så kommer ingen kritik. Kritiken kommer i stället från en annan stor mediekoncern,  som inte är framgångsrik på nätet, som inte förstår nätet…

Kommentarer inaktiverade för Mats Svegfors: Allmänhetens medieombudsman ”en säregen skvader”

Några länkar som kompletterar Sim(o)s seminarium om journalistisk kvalitet

Posted in journalistik, medieforskning, mediekritik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 04 juni 2010

Debatten blev stundtals livlig på Sim(o)s seminarium 2 juni om journalistisk kvalitet. Ämnen som berördes var:

Vad är journalistisk kvalitet?

Finns någon skillnad mellan kvalitetsjournalistik och journalistik med inriktning på kvalitet?

Kan man mäta journalistisk kvalitet? Vem kan i så fall göra det – och varför?

Vilka är kvalitetens viktigaste delar som måste värnas när redaktionerna slimmas?

Hur ska journalistisk kvalitet finansieras?

Vilka kvalitativa möjligheter öppnar sig när redaktionerna lättare kan samarbeta med medborgare/medieanvändare till följd av interaktiv teknik?

Här följer några länkar med kopplingar till presentationer och diskussioner:

Debatten som Kerstin Brunnberg hänvisade till, och som innehöll krav om begränsningar av meddelarfriheten,  refereras här.

Ragnhild Olsens rapport om en verktygslåda för redaktionell kvalitetsmätning finns här.

David Finer presenterade Media Doctor som mäter hälsojournalistikens kvalitet i Australien, och vars koncept sprider sig över världen. Media Doctor hittar du här.

Pressmeddelandet från Inspektionen för socialförsäkringen, som Per Molander berättade om och som pressen inte nappade på, finns här. Själva rapporten som skulle presenteras finns här.

Uttrycket ”Minervas uggla flyger först i skymningen” som Sverker Sörlin hänvisade till, förklaras r och här.

Det genomskinliga grävprojekt som utfördes i realtid, och som Kristian Lindquist på SvD redogjorde för, finns här. Hans bok om webbjournalistik kan du läsa mer om här.

Och boken som var seminariets utgångspunkt – Journalistisk kvalitet? En antologi om hot och möjligheter när medievärlden förändras – kan beställas här.

Kommentarer inaktiverade för Några länkar som kompletterar Sim(o)s seminarium om journalistisk kvalitet