mediestudier

om skribenterna

En rad journalister, medieforskare och stiftelseaktiva personer utgjorde kärnan  när Sim(o)s blogg startade våren 2009 som en gruppblogg. Sedan dess har den aktiva skaran minskat. Här anges biografiska notiser om de personer som skrivit inlägg under 2011 och senare.

 Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier

Lars Truedson är också producent för P1 programmet Medierna och en av ägarna i produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB. Han delar tid mellan de båda uppdragen.

 

David Finer

1. Om mig själv:

Arbetat som medicinjournalist sedan 1972, innan dess allmänreporter på

Upsala Nya Tidning och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning,

anställningar efter 1972 på Expressen, Läkartidningen,

socialdepartementet, Sthlms läns landsting, E-Health Sweden,

frilansat för stort antal svenska medier – press, radio, tv, internet.

Forskat med licentiatexamen kring medier och medicin i Vietnam, doktorand på

Karolinska Institut med ämne medicinjournalistik i Vietnam och Sverige,

författare, föreläsare, översättare.

2. Min intressinriktning vad gäller medier:

journalistik som sub-kultur

medicin- och vetenskapsjournalistik

genus och journalistik

journalistik och demokrati, internationella studier/utblickar

kriterier för att bedöma journalistik

relationen medievetenskap-journalistik

metoder för textanalys (kvalitativ och kvantitativ)

etik, ansvar, kvalitet, oberoende, ssk rel till medicin- och vetenskapsjournalistik

3. Koppling till Sim(o)

Författare till Fokus forskning. Vetenskapsjournalistikens olika roller, 2005; ett kapitel om vetenskapsjournalistik i boken Specialreportern, 2011; ett kapitel om Media Doctor-modellen i boken Vad har vi lärt oss?, 2012.

4. Adress till hemsida.

www.finermedia.se

Torbjörn von Krogh

Torbjörn är frilansjournalist och medieforskare med inriktning på mediekritik och mediers ansvarighet. Han har arbetat inom dagspress, radio och fackpress. Sedan 1 december 2009 är han deltidsanställd föreståndare för Sim(o), Institutet för Mediestudier. 2012 disputerade han på en avhandling om mediekritikens betydelse för mediernas ansvarighet. 2012-2014 är han från och till deltidsanställd av Mittuniversitetet för forskningsuppdrag.

1996-2006 var han chefredaktör för Pressens Tidning och 2006/2007 gästprofessor i journalistik vid Högskolan i Kalmar.  2008-2009 var han styrelseledamot i Sim(o).

Torbjörn var redaktör för Publicistklubbens årsbok 2008 med temat medieförtroende. Han var också redaktör för antologin Media Accountability Today…and Tomorrow (Nordicom 2008) och skrev Mediers ansvarighet – om media accountability på svenska (Sim(o) 2008). Senare böcker är Medieetik (SNS 2009) och 40 år av övertramp: PO/PON 1969-2009 – pressetikens framväxt, funktion och framtid (Juridisk Reportagebyrå 2009, tillsammans med Mikael Bergling och Fredrik Nejman). Doktorsavhandlingen heter Understanding Media Accountability – Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010 (Mittuniversitetet, Sundsvall 2012).

 

%d bloggare gillar detta: