mediestudier

Sommarläsning 2: ‘What Is Happening to News?’ av Jack Fuller

Posted in journalistik, medieutveckling, nyhetsvärdering, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 27 juli 2010

Jack Fuller arbetade som reporter i Chicago, anammade den traditionella amerikanska modellen med ’objektiv’, distanserad journalistik och steg i graderna. Han blev arbetsledare på Chicago Tribunes redaktion, chefredaktör för Chicago Tribune och slutligen chef för hela Tribune-gruppen (inklusive Los Angeles Times, Newsday och Baltimore Sun).

Efter sin pensionering har han fascinerats av hjärnforskningens utveckling, studerat dess färska resultat och funderat över implikationer för journalistiken. Studierna redovisas i ”What Is Happening to News: The Information Explosion and the Crisis in Journalism” (Chicago University Press, 2010).

Fuller finner bland annat att den åtskillnad mellan känsla och förnuft som varit inbyggd i den traditionella modellen för journalistiskt arbete inte längre håller. Hjärnan använder nämligen även impulser från känslosystemet för att värdera inkommande sinnesintryck ihop med lagrad information och göra sammanfattande överväganden utifrån helheten. Därför bör redaktörer som vill uppmärksamma läsare, lyssnare, tittare och användare på viktiga nyheter inte försumma känslomässiga aspekter i presentationen, även om detta strider mot en tidigare uppfattning om strikt nyhetsförmedling.

Fuller kopplar ihop informationsflödet på nätet med modern hjärnforskning och diskuterar nya modeller för relevant och ansvarig journalistik. Tänkvärt, särskilt som det verkar komma allt fler böcker som tar upp nya upptäckter om hjärnan och det nya kommunikationslandskapet.

Annonser