mediestudier

”Det är … förnuftigt att tillåta det oförnuftiga” (till en viss gräns)

Posted in journalistik, källkritik, mediernas ansvarighet, medieutveckling, nyhetsvärdering, pressfrihet, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 03 december 2009

I Dagens Nyheter  skriver Håkan Boström en signerad ledare om ‘pladdrets tyranni’. Han vänder sig mot att ”dårarna tillåts sätta agendan” när debattsajten Newsmill lägger ett konspiratoriskt inlägg i topp och åsikterna följs upp i SVT:s Debatt veckan efter.

Boström efterlyser en koppling mellan yttrandefrihet och sanning. ”Demokratin handlar inte om att alla ska tala i munnen på varandra, utan i grunden om att föra förnuftig dialog kring våra gemensamma spelregler.”

Vem avgör vad som är förnuftigt? Statsvetaren Ulf Petäjä undersökte för några år sedan i sin doktorsavhandling vilket argument som utifrån olika utgångspunkter kan sägas vara viktigast för att rättfärdiga yttrandefrihet. Han kom fram till att det är värdet av en pålitlig kommunikationsprocess som väger tyngst.

Petäjä skriver (på sidan 176): ”Ett demokratiskt samhälle främjas av att det existerar en kommunikationsprocess som är pålitlig i betydelsen att den innehåller åsiktsmångfald. Det är dock inte mångfald som endast ett uttryck för individers intresse och preferenser, utan mångfald som förser individerna med information, idéer och fakta som de kanske inte själva hade valt, om de själva fått bestämma.”

Petäja fortsätter: ”Den pålitliga kommunikationsprocessen bör ses som en process utan slut, där både ‘goda’ och ‘dåliga’ idéer tillåts (till en viss gräns). Det är med andra ord, för att uttrycka sig i J.S. Mills anda, förnuftigt att tillåta det oförnuftiga. Utan tillåtandet av irrationella, falska, omoraliska, och upprörande åsikter, är det inte tal om en pålitlig kommunikationsprocess.”

Redaktionen för Norra Västerbotten i Skellefteå tycker det är förnuftigt att ha engagera läsarna i nyhetsarbetet. Där inrättar man en e-redaktör som chattar med läsarna och efterfrågar deras erfarenheter och synpunkter: ”På dagens PM kan du läsa några av de viktigaste jobben som redaktionen arbetar med för närvarande. Du kan påverka valen, vinklarna och bjuda oss på din kunskap i ämnet.”

På Dagens Nyheter, Newsmill, SVT Debatt och Norra Västerbotten sitter olika redaktörer och väljer ut vad som ska debatteras och publiceras. Nog är det bra för samhällsdebatten att de gör olika val och att deras val diskuteras utanför redaktionerna.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för ”Det är … förnuftigt att tillåta det oförnuftiga” (till en viss gräns)

Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter 3

Posted in journalistik, medieutveckling, pressfrihet by Torbjörn von Krogh on 21 september 2009

Ett annat sätt att närma sig området och få hjälp med sortering av argumenten är att läsa en tunn men innehållsrik bok som kom i början av sommaren. Den heter Freedom of Speech Abridged? Cultural, Legal and Philosophical Challenges och har getts ut av Nordicom med de norska forskarna Anine Kierulf och Helge Rønning som redaktörer.

Här ger bland andra statsvetaren Ulf Petäjä vid Högskolan i Halmstad en filosofisk genomgång av yttrandefrihetens värde medan juristen Thomas Bull vid Uppsala universitet förklarar hur lagstiftningen är uppbyggd. Publicisten Arne Ruth, tidigare på Dagens Nyheter, går igenom striderna runt Salman Rushdies Satansverserna och noterar såväl fram- som motgångar. Men reser också frågan om någon skulle våga skriva och publicera något liknande idag.

Medieforskaren Helge Rønning vid Oslo universitet framhåller att mänskliga rättigheter attackeras från två helt olika håll: dels som uttryck för västlig kulturimperialism mot andra kulturer och dels som problematisk för hotad nationell säkerhet efter 11 september. En uttalad misstro mot yttrandefriheten som en grund för mänsklig utveckling är gemensam för båda positionerna.

Rönning menar att även om yttrandefriheten är historiskt betingad och erövrades i en särskild situation så har den vidare implikationer. Att ställa yttrandefrihet mot religionsfrihet leder fel; traditionella lagar mot blasfemi och hädelse skulle främst skydda kyrkan som auktoritet och institution och inte den religiösa känslan hos individen.

Helge Rönning avslutar: ”Freedom of expression is essential to exposing violations of the human rights of the powerless and oppressed”.

Kommentarer inaktiverade för Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter 3