mediestudier

Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter 3

Posted in journalistik, medieutveckling, pressfrihet by Torbjörn von Krogh on 21 september 2009

Ett annat sätt att närma sig området och få hjälp med sortering av argumenten är att läsa en tunn men innehållsrik bok som kom i början av sommaren. Den heter Freedom of Speech Abridged? Cultural, Legal and Philosophical Challenges och har getts ut av Nordicom med de norska forskarna Anine Kierulf och Helge Rønning som redaktörer.

Här ger bland andra statsvetaren Ulf Petäjä vid Högskolan i Halmstad en filosofisk genomgång av yttrandefrihetens värde medan juristen Thomas Bull vid Uppsala universitet förklarar hur lagstiftningen är uppbyggd. Publicisten Arne Ruth, tidigare på Dagens Nyheter, går igenom striderna runt Salman Rushdies Satansverserna och noterar såväl fram- som motgångar. Men reser också frågan om någon skulle våga skriva och publicera något liknande idag.

Medieforskaren Helge Rønning vid Oslo universitet framhåller att mänskliga rättigheter attackeras från två helt olika håll: dels som uttryck för västlig kulturimperialism mot andra kulturer och dels som problematisk för hotad nationell säkerhet efter 11 september. En uttalad misstro mot yttrandefriheten som en grund för mänsklig utveckling är gemensam för båda positionerna.

Rönning menar att även om yttrandefriheten är historiskt betingad och erövrades i en särskild situation så har den vidare implikationer. Att ställa yttrandefrihet mot religionsfrihet leder fel; traditionella lagar mot blasfemi och hädelse skulle främst skydda kyrkan som auktoritet och institution och inte den religiösa känslan hos individen.

Helge Rönning avslutar: ”Freedom of expression is essential to exposing violations of the human rights of the powerless and oppressed”.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter 3