mediestudier

Seminariet 2 juni: Ska läkare avgöra vad som är journalistisk kvalitet?

Posted in journalistik, medieforskning, medieutveckling by Torbjörn von Krogh on 11 maj 2010

David Finer, medieforskare och medicinjournalist, har i flera inlägg på bloggen mediestudier problematiserat vad som är kvalitet i hälsojournalistiken. Vilka blir konsekvenserna när olika intressen definierar vad som är god journalistik: forskare/läkare, reportrar/redaktörer eller läsare/användare?

David Finer deltar på Sim(o)s seminarium 2 juni om journalistisk kvalitet. Han kommer bland annat att ta upp de försök som görs i Australien och Kanada  för att värdera hälsorapporteringen i projektet Media Doctor.

David Finer har för övrigt  i dagarna kommit med en presentation av Bernt Bernholm, medicinjournalistikens pionjär på Expressen. Det sker i Presshistorisk årsbok 2010, i kapitlet Ett medicinskt folkuniversitet tar form. Bernt Bernholms medicinjournalistik i tidningen Expressen 1949-1984.

Ett citat: ”Bernholms journalistiska ‘research’ var ytterst omsorgsfull, och han bearbetade texten grundligt till dess att han själv – och hans källor – blev nöjda. Därmed skenet av självklarhet, enkelhet och lätthet, ett signum för all högkvalitativ verksamhet men här, som oftast, resultatet av hårt arbete. Med syftet att alla läsare skulle kunna förstå.”

Ett citat om kvalitet… Kom och diskutera journalistisk kvalitet på eftermiddagen 2 juni. Platsen är Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Anmäl att du kommer före 21 maj på info@mediestudier.se

Annonser