mediestudier

Nu innehåller DN Debatts citatrubriker ord från texten

Posted in journalistik, mediekritik, mediernas ansvarighet, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 16 augusti 2010

DN Debatts  Bo G Andersson har under sommaren presenterat en genomgång av  sitt första år som redaktör. Den försvann lite i Almedalsatmosfären och bör få en chans till uppmärksamhet. Dels för att bokslutet görs i öppenhetens och genomlysningens anda och dels för att en ny rubrikpolicy presenteras.

Tidigare gjordes debattrubrikerna, liksom de flesta andra rubriker, så snitsiga och uppmärksamhetsbefrämjande som möjligt. Resonemang drogs ihop, implicita slutsatser blev explicita, outtalade påhopp blev mycket uttalade, frågor förvandlades till påståenden och så vidare. Inte så mycket att säga om kanske, om det inte vore för att rubrikerna sattes inom citattecken som om de fanns i texten; som om de hade formulerats av inläggets författare. Citatrubrikerna fick visserligen mycket uppmärksamhet – men också mycket kritik.

Nu skriver Bo G Andersson i sin årsrapport:

”En förändring var av en sådan betydelse att jag genomförde den redan från

första dagen. Det handlade om DN Debatts citatrubriker, som under en följd av

år fått hård kritik från läsare, artikelförfattare och branschfolk. Kritikerna

menade att det var ett ofog att inom citaten använda betydelsebärande ord som

inte återfanns i själva artikeltexten. Det här fick till följd att tonfall med mera

kunde bli fel när ord – främmande för artikelförfattarnas sätt att uttrycka sig –

lades i deras mun.

I DN Debatts nya rubrikpolicy – som alltså gäller från 25 maj 2009 – slås fast

att alla väsentliga ord i rubriken (vad jag kallar betydelsebärande) måste falla

tillbaka på och finnas med i artikeln. Jag är nöjd med hur policyn har fungerat i

praktiken och det är sällan vi har problem att formulera slagkraftiga rubriker.

Möjligen förlorar vi ibland lite journalistisk spets, men det är i så fall ett pris

som jag är beredd att betala. Trovärdigheten är så mycket viktigare.”

Rapporten innehåller mycket mer som är matnyttigt om statistik, urvalsprinciper och debattpolicy.

Fotnot: För fullständighetens skull kan jag meddela att jag känner Bo G Andersson sedan drygt 20 år då vi båda ingick i den grupp som startade föreningen Grävande journalister. Dessutom tillhörde jag som chefredaktör för Pressens Tidning kritikerna av DN Debatts tidigare rubrikpolicy.