mediestudier

Några länkar som kompletterar Sim(o)s seminarium om journalistisk kvalitet

Posted in journalistik, medieforskning, mediekritik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 04 juni 2010

Debatten blev stundtals livlig på Sim(o)s seminarium 2 juni om journalistisk kvalitet. Ämnen som berördes var:

Vad är journalistisk kvalitet?

Finns någon skillnad mellan kvalitetsjournalistik och journalistik med inriktning på kvalitet?

Kan man mäta journalistisk kvalitet? Vem kan i så fall göra det – och varför?

Vilka är kvalitetens viktigaste delar som måste värnas när redaktionerna slimmas?

Hur ska journalistisk kvalitet finansieras?

Vilka kvalitativa möjligheter öppnar sig när redaktionerna lättare kan samarbeta med medborgare/medieanvändare till följd av interaktiv teknik?

Här följer några länkar med kopplingar till presentationer och diskussioner:

Debatten som Kerstin Brunnberg hänvisade till, och som innehöll krav om begränsningar av meddelarfriheten,  refereras här.

Ragnhild Olsens rapport om en verktygslåda för redaktionell kvalitetsmätning finns här.

David Finer presenterade Media Doctor som mäter hälsojournalistikens kvalitet i Australien, och vars koncept sprider sig över världen. Media Doctor hittar du här.

Pressmeddelandet från Inspektionen för socialförsäkringen, som Per Molander berättade om och som pressen inte nappade på, finns här. Själva rapporten som skulle presenteras finns här.

Uttrycket ”Minervas uggla flyger först i skymningen” som Sverker Sörlin hänvisade till, förklaras r och här.

Det genomskinliga grävprojekt som utfördes i realtid, och som Kristian Lindquist på SvD redogjorde för, finns här. Hans bok om webbjournalistik kan du läsa mer om här.

Och boken som var seminariets utgångspunkt – Journalistisk kvalitet? En antologi om hot och möjligheter när medievärlden förändras – kan beställas här.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Några länkar som kompletterar Sim(o)s seminarium om journalistisk kvalitet

2 juni: Norska verktyg för redaktionell kvalitet diskuteras

Posted in journalistik, mediekritik, medieutbildning, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 16 maj 2010

Den norska forskaren och utbildaren Ragnhild Olsen utvecklade tillsammans med några lokaltidningar en verktygslåda för att kunna mäta redaktionell kvalitet när hon arbetade på Institutt for Journalistikk, Norges motsvarighet till Medieinstitutet Fojo.

Verktygen inriktades på tidningarnas innehåll, på vilka källor de använde, på hur ämnena vinklades, på rättelser, på presentationsform, på tidningarnas ramar och resurser samt på läsarnas, medarbetarnas och källornas betyg. De presenteras i en utförlig rapport.

Sim(o) arrangerar 2 juni ett seminarium om journalistisk kvalitet. Ragnhild Olsen kommer, med stöd av norska ambassaden,  till Stockholm för att presentera och diskutera det norska projektet.

Anmäl ditt deltagande i seminariet senast 21 maj till info@mediestudier.se.


Kommentarer inaktiverade för 2 juni: Norska verktyg för redaktionell kvalitet diskuteras