mediestudier

Nyheter om Nätnyheter

Posted in journalistik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 25 september 2010

Institutet för mediestudiers, Sim(o)s, nya bok Nätnyheter presenterades av författaren Michael Karlsson vid ett välbesökt (drygt 80 personer) seminarium på JMK, Stockholms universitet, den 8 september.

Resultaten kommenterades av en panel med praktiker och forskare samt av publiken. Diskussionen fortsatte mellan Michael Karlsson och Malin Crona (tidigare på dn.se, numera publikredaktör på Ekot) i programmet Publicerat den 11 september.

Bokmässan ordnade ihop med Sim(o) ett seminarium om journalistisk kvalitet och Nätnyheter 23 september,  vilket bland annat ledde till en intervju med Michael Karlsson för Grävande journalisters tidskrift Scoop, som nu ligger på Youtube. Michael Karlsson intervjuades också flera gånger i distributören eddy.ses monter på mässan.

I montern genomfördes även ett tiotal intervjuer/samtal med skribenter i antologin Journalistisk kvalitet. Det är roligt att det finns plats för mediestudier i mässans vitala mångfald.

Kommentarer inaktiverade för Nyheter om Nätnyheter

Boka 8 september för debatt om nätnyheter

Posted in journalistik, källkritik, medieforskning, medieutveckling, nyhetsvärdering, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 27 augusti 2010

Onsdagen 8 september kl 15-17 presenterar Michael Karlsson sin färska bok om den svenska nätjournalistikens utveckling. Det sker på JMK vid Stockholms universitet i ett samarbete med Sim(o).

Bokprojektet har tidigare presenterats och diskuterats här på bloggen. Medieutvecklaren Joakim JardenbergMindpark var kritisk och ville hellre se en wiki i ämnet.

Vi får se om den tråden tas upp igen på seminariet av deltagarna eller av panelisterna Kristian Lindquist, svd.se, Karin Schmidt, aftonbladet.se, Malin Crona, sverigesradio.se och Andreas Widholm, JMK.

Välkomna till seminariet, anmälan till info@mediestudier.se

Jane Singer: Journalistrollen utmanas på – och av – nätet

Posted in journalistik, medieetik, medieforskning, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 23 juli 2010

Jane Singer verkar både i USA och i Storbritannien, vid Iowa- och Central Lancashire-universiteten. Hon deltog som journalist i de första experimenten på nätet på 1990-talet men är numera en av de centrala forskarna vad gäller nätjournalistikens utveckling. Vid konferensen i Braga spaltade hon upp olika tecken på att gränserna mellan journalister och andra nätskribenter blivit allt suddigare; allt mer porösa.

Hon använde sig av en uppdelning i yrkesutövning, innehåll, relationer och roller.

Yrkesutövning. Hantverket kan till stor del utövas av andra än professionella journalister. Och vad gäller yrkesetiken så ansåg Jane Singer att det inte är självklart att etiken hos exempelvis bloggare skiljer sig från journalisternas etik.

Innehåll. En artikel/berättelse på en professionell journalistisk sajt är numera allt mer flexibel och öppen för bidrag från användare/läsare och för synpunkter på upplägget utifrån (tydlig trend även i Michael Karlssons bok ”Nätnyheter”, som kommer på Sim(o) i september). Medieformatet (ljud, bild, text, rörlig bild, grafik med mera) kan vävas ihop med andra format. Det redigerade ”informationspaketet” kan konsumeras bitvis, journalistens inflytande över en samlad helhet minskar.

Relationer (till källor och publik). Journalisternas – och bloggarnas – källor blir i allt större omfattning datasamlingar som är upplagda på nätet. Ibland utnyttjas inte journalisternas intervjukunskaper. Tidigare fanns tydliga väggar som skiljde producenten och publiken åt. Så är det inte längre.

Roller. Väldigt många fler kan i dag publicera sig på nätet. Den traditionella utgivarrollens kontroll, makt och auktoritet minskar. Och i rollen som grindvakt (gatekeeper) har journalisten inte längre en monopolställning. Fler källor och potentiella infallsvinklar är tillgängliga på nätet.

Jane Singer sammanfattade sin framställning med att snart sagt alla aspekter på journalistens verksamhet är ifrågasatt. Men en sak kvarstår, nämligen att journalisternas resurser och  sociala position ännu gör det möjligt för dem att inhämta sådan information som det är svårt för den enskilde användaren/bloggaren att få fram. En ny journalistroll kommer att utvecklas, spådde Jane Singer.

Kommentarer inaktiverade för Jane Singer: Journalistrollen utmanas på – och av – nätet

Journalistiken 2019 – business as usual?

Posted in journalistik, medieforskning, mediehistoria, medieutveckling by Torbjörn von Krogh on 23 oktober 2009

– Släpp inte ut praktikanterna att göra enkäter. Gör dem själva, de ger så mycket information om hur nyanserade många frågor är.

Så ungefär formulerade Petter Beckman sig på Institutet för Mediestudiers, Sim(o)s, tioårsseminarium ”MedieSverige 2019” under torsdagen. Han rapporterade om sina erfarenheter av snart fyra års arbete med lokaltidningen Södra Sidan.

Tidningen försöker ge hela bilden av de ämnen som tas upp (förortsungdomar definieras inte av bilbränder), försöker tillsammans med läsarna leta efter lösningar på samhällsproblem och använder spalterna som mötesplats för grupper av människor som inte träffas trots att de bor nära varandra.

Förra chefen för Sveriges Radio Kerstin Brunnberg applåderade Södra Sidan, höll med om att det inte är praktikanter som ska stå för kontakterna med folkdjupet och hoppades att tidningen kunde komma oftare än varannan vecka.

Själv hoppades Petter Beckman, som 2003 gav ut boken Riv stängslen om public journalism på Sim(o), att tidningens arbetssätt skulle kunna växa ihop med nätjournalistikens utveckling.

Utvecklingen på nätet belystes på seminariet av Michael Karlsson som är medieforskare vid Karlstads universitet och delförfattare till Journalistiken, nätet och maktens ordningar, Sim(o) 2007.

Han talade om användarnas intåg som producenter av texter, kommentarer, bilder och länkar. Publiken har på tre år blivit ‘produblik’ och deltar i fyra av nyhetsproduktionens fem steg. En färsk studie visar att ungefär varannan nätnyhet kommenteras av läsarna. Utvecklingen går snabbt och innebär såväl hot som möjligheter för journalistiken.

Professor Lars Nord, bland annat medförfattare till Tyckandets tid (Sim(o) 2009),  vid Mittuniversitetet anbefallde en viss kyla när framtiden ska bedömas.  I mångt och mycket är det fortfarande ‘business as usual’. Vi får mer av alla slags medieinnehåll – men detta innehåll når allt färre. Politikerna bör däremot vakna och ta ett helhetsgrepp över mediepolitiken på alla viktiga plattformar.

På seminariet informerade dessutom medieforskaren vid Göteborgs universitet Ingela Wadbring om sin och Sim(o)s senaste bok Gratis skräp eller demokratiskt tillskott. Anna Clarén, Nordens Fotoskola, och Joakim Ståhl, bildchef SvD, diskuterade kvalitetens betydelse för bildjournalistiken.

Kommentarer inaktiverade för Journalistiken 2019 – business as usual?