mediestudier

Kvalitetskriterierna som Media Doctor glömde

Posted in medieforskning, mediekritik by David Finer on 09 december 2009

Apropå kvalitetskriterier för ”god” medicinjournalistik, fick jag anledning att i samband med en föreläsning på Anderstiftelsens journalistseminarium i Karlstad nyligen under Liselotte Englunds ledning fundera över vad de inflytelserika Media Doctor-kriterierna INTE omfattar.  Ett resonemang som borde ha relevans för all journalistik, inte bara medicinjournalistiken.

Som jag resonerade i ett tidigare inlägg definierar dessa medicinskt inriktade kriterier bedömningsgrunderna för medicinjournalistiken, vilket är betänkligt, då journalistik är så mycket mer än att förmedla vetenskapliga fakta. Kvalitetskriterierna som jag menar att MD glömmer omfattar åtminstone följande dimensioner:

  • Estetiska, konstnärliga, hantverksmässiga, utformningsmässiga (språk, semiotik, text/bild, layout, grafik)
  • Underhållande
  • Opinionsbildande (ledare, debatt, kommentar, dagordningssättande)
  • Tematiska, som rör ämnesval
  • Effektmässiga
  • Bemyndigande av läsare/lyssnare/tittare
  • Kritiska i betydelsen grävande, undersökande, avslöjande (undantag: disease-mongering, d v s medikalisering eller konstruktion av sjukdom).

Det är säkert mycket svårare att operationalisera dessa dimensioner i enkla schemata för utvärdering, men likafullt är ingen betraktelse riktigt rättvis som inte försöker!

Annonser

Rapporteras det för mycket om svininfluensan?

Posted in journalistik, medieutveckling, nyhetsvärdering by Torbjörn von Krogh on 26 november 2009

På Journalistseminariet i Karlstad i veckan (se föregående text) redovisade Larsåke Larsson färska siffror om den svenska bevakningen av svininfluensan. Larsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Sedan utbrottet av svininfluensan registrerades i Mexiko för sju månader sedan har han uppmätt sammanlagt 11000 träffar i databaserna Presstext och Mediearkivet (en träff kan vara en artikel, en notis, en förstasidespuff eller liknande). Som jämförelse angav Larsåke Larsson att bank/finanskrisen under 2009 ger sammanlagt 6800 träffar. Vanlig influensa ger ca 1000 träffar/år under perioden 2005-2008.

Larsson ville inte slå fast att svininfluensan fått för stor uppmärksamhet i medierna. Men han ansåg att bevakningen var ”enorm” och att mängden i förhållande till bevakningen av finanskrisen var ”intressant”.

I den avslutande debatten invände journalisten/forskaren/bloggaren David Finer att han i det stora hela inte kunnat se några brister i rapporteringen  (med undantag för tisdagens kvällstidningslöpsedel om en kändis som hostar blod). När WHO går ut med pandemi av högsta graden och Sverige beställer 18 miljoner doser av vaccinet så handlar det om stora nyheter argumenterade Finer.

Kommentarer inaktiverade för Rapporteras det för mycket om svininfluensan?