mediestudier

Hur tänker du, bäste radioreporter?

Posted in journalistik, medieföretag, medieutveckling by David Finer on 14 december 2009

I P1 kan man sedan en tid tillbaka notera en tydlig förändring bland intervjuarna, som i stället för ”hur känns det”, ”vad känner du inför det” numera nästan alltid frågar ”hur tänker du”?, något som programledarna för Språket i P1 noterat och som det debatteras kring på Språkets hemsida på Facebook.

En positiv tolkning är att detta ger den intervjuade en möjlighet att formulera ett mer avvägt, överlagt yttrande snarare än att fyra av ett känslomässigt svar (om man nu tycker att detta är att föredra).  Själv ser jag trenden som en illavarslande svängning mot en mer rationalistisk, kognitiv inställning bort från det som kan betraktas som ”flummigt”, emotionellt.

Fast det måste också vara resultatet av något slags påbud (?) från radioledningen, som sådant en tråkigt eftergift för mekanisk intervjuteknik (hur kan en sådan massiv likriktning annars förklaras?). Det vore intressant med en liten studie om de intervjuade svarar annorlunda på frågan om tankar jämfört med känslor och vad det säger om vårt samhällsklimat i vidare mening.

Men det förekommer fortfarande att intervjuaren frågar efter känslor. Nobelpristagaren Herta Müller turnerade detta intressant i en radiointervju, där hon svarade på en (för lyssnaren tyst) fråga: ”… hur jag känner? Jag tänker att…” Intervjuade barn i ett annat program svarade på frågan: ”Hur tänker du?” Jag TYCKER att…”

Självständighet krävs alltså för att få frågan dit man vill. Vilket alltså både Nobelpristagare och barn tycks vara bra på. Men tyvärr inte alla de radiojournalister som likt robotar frågar: Hur tänker du, hur tänker du, hur tänker du….. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Hur tänker du, bäste radioreporter?