mediestudier

Presstödet och badvattnet

Posted in medieföretag, mediekritik, pressfrihet by Lars Ilshammar on 28 april 2010

Ska tidningar med en rasistisk eller antidemokratisk agenda kunna räkna med presstöd? Självklart inte. Bör det nuvarande presstödet avvecklas just därför att Nationaldemokraternas ”Nationell Idag” i enlighet med gällande regler fick statligt presstöd i förra veckan? Svaret borde vara lika självklart nej.

Den senaste presstödsdebatten har blivit ett välkommet tillhygge för alla som vill se presstödets död, de stora tidningskoncernerna inte minst. Men det är viktigt att inte blanda ihop två skilda saker – presstödet i sig och dess tillämpning. Annars åker barnet ut med badvattnet.

Kritik mot hur presstödet fungerar har funnits länge – många gånger berättigad. Framför allt brukar det hävdas att stödet konserverar en gammal tidningsstruktur. Att låta det temat ta över diskussionen om ”Nationell Idag” skulle dock vara att göra bisak till huvudsak, och därmed springa ärenden åt presstödets motståndare.

De brister som finns i presstödet bör avhandlas i sin egen rätt, men inte göras till argument mot stödet i sig. Annars går man i en skicklig fälla, gillrad av dem som på olika sätt har något att förlora på att samhället försöker motverka lokala tidningsmonopol.

Det givna svaret på utmaningen från ”Nationell Idag” är att göra just det som många (ofta samma personer som ogillar presstödet i allmänhet) säger inte går: ändra reglerna så att odemokratiska åsikter blir oförenliga med presstöd.

För alla radio- och TV-sändningar gäller enligt radio- och TV-lagen att programverksamheten ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Sedan är det upp till Granskningsnämnden att ta ställning till om programmet svarar mot de höga målen.

Jag ser inget större problem i att överföra samma principkonstruktion till presstödets område. Argumentet att en demokratisk stat inte kan ställa innehållskrav på medier som får statsstöd håller inte. Staten ställer redan mängder av just innehållsliga krav i olika stödsammanhang.

Dessutom är det väl naivt att hävda att staten ska behandla alla åsikter som likvärdiga. En demokrati kan mycket väl dra gränsen vid just demokratin när den väljer vilka publikationer som förtjänar att subventioneras med skattemedel.

Att staten ska garantera ett långtgående skydd för även för yttranden som inte är demokratiskt rumsrena är en sak, men det behöver ju inte betyda att de måste stödjas ekonomiskt. Demokratin har ingen anledning att betala för sitt eget avskaffande.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Presstödet och badvattnet