mediestudier

Martin Eide: Journalistiken har ett samhällsuppdrag

Posted in journalistik, mediehistoria, mediernas ansvarighet, medieutveckling, nyhetsvärdering, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 11 november 2011

Jag har i dag tillbringat en givande eftermiddag på ett högre seminarium på Södertörns högskola där den norske medieforskaren Martin Eide lade ut texten om behovet av ett ”revitaliserat samhällskontrakt” för medierna.

Professor Eide vid Bergens universitet argumenterade för att medie- och samhällsutvecklingen medför att betydelsen av journalistik ökar. Men det ska vara journalistik ”på riktigt” med reellt, inte rituellt, oberoende. Journalistik med självkännedom, självkritik och självständighet. Även dialogen och samverkan med användarna innebär en värdefull potential för journalistikens utveckling, men den ska också vara ”på riktigt”. Om samarbetet mera bottnar i läpparnas bekännelse av marknadsföringsskäl än av genuin respekt kan det slå tillbaka mot medierna; brukarna blir förbrukade…

Idéen om ett informellt samhällskontrakt mellan medier och samhälle är enligt Martin Eide levande i Norge, såväl inom medieforskningen som i samhällsdebatten. Mycket mera än i Sverige, var nog seminariedeltagarnas reflektion i samtalet.

En intressant dimension med Martin Eides institution i Bergen är deras sajt för yttrandefrihet och demokrati; Vox Publica. Den är en plats för möten mellan akademi och allmänhet och börjar bli ett begrepp i Norge. Satsningen består ekonomiskt enbart av en kvarts tjänst som vid starten bekostades av medel från stiftelsen Fritt Ord. Den som besöker sajten ser att man får mycket för pengarna. Bilden till vänster (av Håvard Legreid ) utgör ingången  till en analys av Clay Shirkys budskap på besök i Bergen.

Här får gärna svenska mecenater låta sig inspireras. Vilket svenskt universitet blir först med en egen variant?

Kommentarer inaktiverade för Martin Eide: Journalistiken har ett samhällsuppdrag

Google – räddare i nöden för nyhetsmedierna?

Posted in medieföretag, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 18 augusti 2010

James Fallows skrev i maj en artikel i tidskriften The Atlantic som inte uppmärksammats särskilt mycket i Sverige vad jag kunnat se. Texten går ut på att Google inte  vill förstöra nyhetsmediernas funktion, utan tvärtom (fast möjlighen av egoistiska skäl) är djupt engagerad i olika projekt för att få breda nyhetsmedier att framgångsrikt klara övergången från papper till nät.

James Fallows är troligen ett större rubriknamn i USA än i Sverige. Han har varit chefredaktör för US News & World Report och bland annat skrivit den mycket uppmärksammade mediekritiska boken ”Breaking the News” (Pantheon 1996). Han resonerar utifrån ett amerikanskt perspektiv, men det kan ändå vara intressant för oss att veta vilken attityd han möter i sina ingående samtal med ledande tekniker och strateger hos Google.

Hans slutsats är att Google vill behålla en varierad och relevant nyhetsproduktion. Om det inte finns ett kvalitativt rikt material att hänvisa till så minskar användarnas lust att söka på nätet – och sökningar på nätet är vad Google lever av. Därför vill Google bidra till att behålla en åtminstone någorlunda hygglig kvalitet på nyhetsproduktionen, vilket i sin tur innebär behov av hyfsade intäksmöjligheter.

Fallows redovisar flera områden där Google samarbetar med nyhetsföretag för att förbättra deras utsikter och villkor.

Kontinuerlig rapportering. Redaktioner som har en löpande kvalitativ bevakning i ett ämne kan för varje enskild artikel hamna lägre i Googles sökresultat än en enstaka översiktsartikel hos en mindre ambitiös kollega. Google har infört möjligheter för korrigering av dessa resultat.

Snabb överblick. Google har utvecklat system för en snabb bläddring i stora redaktionella material för att höja attraktionen, ungefär som när man bläddrar i en tidskrift. Man ska snabbt kunna få en känsla för materialets kvalitet.

Youtube. Ökade möjligheter för redaktioner att koppla videosnuttar som läsare lagt ut på Youtube till det egna redaktionella innehållet.

Flexibel prissättning av annonser. Google diskuterar och utvecklar system som säljer annonser där priserna sätts utifrån tillgång på utrymme och utifrån läsarprofil.

Betalning för redaktionellt material på nätet. Olika affärsmodeller kräver olika viktningar av olika aspekter av nyheter, användare och sökresultat. Google deltar i arbetet.

Fallows betonar till sist att Google inte kommer att lösa problemen åt nyhetsmedierna, men att Googles engagemang och resurser kanske kan skänka dem tid och uppmuntra dem till ständiga experiment. Googles tänkare citerade i sammanhanget ofta Clay Shirky, författaren till Here comes everybody (Penguin 2008): ”Nothing will work, but everything might”.

Kommentarer inaktiverade för Google – räddare i nöden för nyhetsmedierna?