mediestudier

Kritiska perspektiv på mediemakt

Posted in medieforskning, mediehistoria, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 21 juli 2010

I ett delseminarium på mediekonferensen i Braga i norra Portugal använde Des Freeman, forskare vid Goldsmiths, University of London, fyra kategorier för att klassificera olika kritiska perspektiv på mediernas makt. På engelska börjar varje kategori på bokstaven C.

Consensus: Mediemakten är fördelad på olika händer och har inget centrum. Medierna bör utkrävas ett socialt ansvar för sin verksamhet. Några teoretiker är Siebert på 1950-talet och Dahl på 1960-talet.

Control: Medierna legitimerar dominerande diskurser i samhället. Allt större medieföretag främjar elitens intressen. Några teorier har formulerats på 1970- och 1980-talen av Chomsky (en propagandamodell) och av Bourdieu (symboliskt kapital).

Chaos: Eliternas kontroll över medierna vittrar bort och ersätts av mediekonvergens (Jenkins) och kulturellt kaos (McNair). Mångfalden vid inledningen av 2000-talet betonas även av nätpionjärer som Jarvis och Shirky.

Contradiction: Själv förordade Freeman Antonio Gramscis perspektiv; ett givet socio-historiskt ögonblick är aldrig homogent utan är fyllt av motsättningar. Mediernas makt i dag är flytande och inte total, flexibel och dynamisk.

Natalie Fenton, forskare vid samma universitet som Freeman, anförde att ett problem med de flesta av de uppräknade kategorierna är att de inte diskuterar vad olika slags mediemakt betyder för olika politiska system. När, och i vilka avseenden, kan medierna bidra till fördjupad demokrati? Och när försvårar de tvärtom medborgarnas deltagande i det politiska styrelseskicket?

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Kritiska perspektiv på mediemakt