mediestudier

Kommentarerna om DN Debatts policy spretar

Posted in journalistik, mediekritik, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 17 augusti 2010

En av nyheterna när Bo G Andersson tog över som redaktör för DN Debatt i maj 2009 var att tillåta kommentarer på nätet i anslutning till debattinläggen. (Visst låter det konstigt i dag, att ”tillåta” kommentarer… Själv använder Bo G Andersson uttrycket ”öppna för kommentarer” i sin nypublicerade rapport, som jag skrev om i förra inlägget här på bloggen.)

Kommentatorsfunktionen är inte utan problem, framgår det av årsrapporten. Den måste modereras och ibland stängas av. Kvaliteten på kommentarerna varierar kraftigt.

Då är det intressant att läsa de 99 kommentarer som finns i anslutning till årsrapporten. Här är två exempel:

Signaturen ”mormor” skriver morgonen efter publiceringen (8 juli kl 09:25): ”Tack för rapporten! Kommantatorsfunktionen är intressant när man kommer över första chocken och har vant sig vid språket och nivån. På lång sikt är den ett folkbildningsbonus till både DN och läsarna. Mångfalden av vinklar fräschar upp tillvaron.

Vi samma tidpunkt skriver signaturen ”sanna” följande: ”Uppenbarligen jobbar ni inte alls då ni bara publicerar saker som andra skriver, manifestet som ni länkar till är ett desperat skrik i rymden för att legitimera era betalda heltidsjobb. Mest surfar ni runt på olika bloggar för att identifiera ”heta ämnen”,  oftast relaterat till invandring, som ni då inte vill publicera då detta går emot god vinstpublicistisk sed.”

Flera av inläggen innehåller alltså beröm till debattredaktören för öppenhetsrapporten. Andra är däremot mycket kritiska till etablerade medier överlag, de går mest ut på att vara politiskt korrekta och för att dölja de verkliga problemen heter det.

En röst saknar jag bland skribenterna, debattredaktören själv. Vore det inte värdefullt för såväl redaktör som läsare med tydlig närvaro, särskilt när det handlar om den egna verksamheten?

Andra redaktioner har rapporterat att kvaliteten på kommentarerna påverkas positivt av redaktionens medverkan. Det handlar både om att rätta till missuppfattningar / faktafel och om att gå från monolog till dialog.

Kommentarer inaktiverade för Kommentarerna om DN Debatts policy spretar

Nu innehåller DN Debatts citatrubriker ord från texten

Posted in journalistik, mediekritik, mediernas ansvarighet, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 16 augusti 2010

DN Debatts  Bo G Andersson har under sommaren presenterat en genomgång av  sitt första år som redaktör. Den försvann lite i Almedalsatmosfären och bör få en chans till uppmärksamhet. Dels för att bokslutet görs i öppenhetens och genomlysningens anda och dels för att en ny rubrikpolicy presenteras.

Tidigare gjordes debattrubrikerna, liksom de flesta andra rubriker, så snitsiga och uppmärksamhetsbefrämjande som möjligt. Resonemang drogs ihop, implicita slutsatser blev explicita, outtalade påhopp blev mycket uttalade, frågor förvandlades till påståenden och så vidare. Inte så mycket att säga om kanske, om det inte vore för att rubrikerna sattes inom citattecken som om de fanns i texten; som om de hade formulerats av inläggets författare. Citatrubrikerna fick visserligen mycket uppmärksamhet – men också mycket kritik.

Nu skriver Bo G Andersson i sin årsrapport:

”En förändring var av en sådan betydelse att jag genomförde den redan från

första dagen. Det handlade om DN Debatts citatrubriker, som under en följd av

år fått hård kritik från läsare, artikelförfattare och branschfolk. Kritikerna

menade att det var ett ofog att inom citaten använda betydelsebärande ord som

inte återfanns i själva artikeltexten. Det här fick till följd att tonfall med mera

kunde bli fel när ord – främmande för artikelförfattarnas sätt att uttrycka sig –

lades i deras mun.

I DN Debatts nya rubrikpolicy – som alltså gäller från 25 maj 2009 – slås fast

att alla väsentliga ord i rubriken (vad jag kallar betydelsebärande) måste falla

tillbaka på och finnas med i artikeln. Jag är nöjd med hur policyn har fungerat i

praktiken och det är sällan vi har problem att formulera slagkraftiga rubriker.

Möjligen förlorar vi ibland lite journalistisk spets, men det är i så fall ett pris

som jag är beredd att betala. Trovärdigheten är så mycket viktigare.”

Rapporten innehåller mycket mer som är matnyttigt om statistik, urvalsprinciper och debattpolicy.

Fotnot: För fullständighetens skull kan jag meddela att jag känner Bo G Andersson sedan drygt 20 år då vi båda ingick i den grupp som startade föreningen Grävande journalister. Dessutom tillhörde jag som chefredaktör för Pressens Tidning kritikerna av DN Debatts tidigare rubrikpolicy.