mediestudier

Svininfluensan och användarnas roll i nyhetsrapporteringen

Posted in journalistik, medieforskning, nyhetsvärdering, sociala medier by Michael Karlsson on 12 april 2010

Idag rapporterar aftonbladet.se om att WHO:s agerande under svininfluensan skall utvärderas av oberoende experter, resultatet väntas om sju månader. Svininfluensan är ett intressant exempel på hur kriser kan uppstå blixtsnabbt i vår globaliserade värld och beröra människor långt ifrån krisens epicentrum. Här spelar givetvis medierna och Internet en stor roll.

I och med att användarna kan vara med och producera nyheter så ändras också villkoren för hur kriser rapporteras och gestaltas i medierna. I en nyligen publicerad studie undersöker jag hur användarna var med och utformade nyhetsbevakningen av svininfluensan under utbrottet i april/maj 2009. Studien ges ut av en Open Publishing tidskrift och finns att laddas ner i sin helhet här. Resultaten visar bland annat:

– att användarna var en integrerad del av nyhetsrapporteringen från första början.

– att många användare på ett tidigt stadium var mycket kritiska till både WHO:s agerande och medierapporteringen av svininfluensan.

– att merparten av användarnas gestaltning av svininfluensan i kommentarsfält och blogglänkar var på kollisionskurs med mediernas initiala gestaltning.

Med andra ord finns det vid tiden för svininfluensans utbrott två konkurrerande gestaltningar i svenska nätmedier. En journalistiskt driven gestaltning som varnar för svininfluensan och en användardriven gestaltning som i mångt och mycket kritiserar och häcklar inblandade nyhetsmedier och organisationer. Innan Internets spridning och användarnas intåg på nyhetssajterna hade den journalistiskt drivna gestaltningen sannolikt dominerat offentligheten helt.

Detta reser några intressanta frågor:

Hur påverkade användarnas gestaltning journalistikens trovärdighet?

Hur påverkade användarnas gestaltning trovärdigheten för de organisationer som var inblandade i krishanteringen?

Hur påverkade användarnas gestaltning andra användares uppfattning om svininfluensans eventuella fara?

Vilken betydelse ska nyhetsmedier och organisationer tillmäta användargenererat innehåll i samband med kriser – och för all del även till vardags?

Dessa frågor har kommande forskning all anledning att adressera, helt klart är dock att spelreglerna för krishantering ser annorlunda ut på nätet jämfört med under de analoga mediernas glansdagar.

Annonser

Främlingsfientligheten publicistiskt problem

Posted in medieetik, mediernas ansvarighet, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 05 maj 2009

Detta är en krönika av Ami Lönnroth, den har tidigare publicerats i Corren 14 april 2009.

Hör du till dem som börjar dagen med att slå på din dator för att kolla din e-post och kanske läsa några av dina favorittidningar på nätet?

Ja, jag själv hör till dem. Visst är det en fantastisk tillgång till information. Men jag träffar allt fler i min egen generation som vägrar låta sig uppkopplas.  Ett ofta anfört skäl är att inget slår prasslet av en äkta papperstidning. Ett annat skäl – och det börjar jag få en ökad förståelse för – är att det förekommer så mycket på nätet som är rent ut sagt skit.  Nej, oftast inte i de redaktionella texterna men däremot i kommentarerna som läsarna tillåts lämna utan att avslöja sin identitet.  

Jag medarbetar som krönikör i ytterligare en dagstidning och kan konstatera att kommentarerna till både mina och andras krönikor domineras av arga, bittra, förbannade inlägg, inte sällan med rasistisk underton. Ibland så samstämmiga att man undrar om det handlar om en samordnad aktion.  En inte helt obefogad misstanke visar det sig.  Nyligen utkom en liten faktafylld bok med titeln ”Quick Response”  (Institutet för mediestudier, Sim(o),  i samarbete med Röda Korset).  Den består av ett urval artiklar som publicerats på en hemsida    av en liten redaktion, knuten till Röda Korset , som i tio års tid reagerat på fördomar och schabloner i mediernas rapportering om invandring, integration och främlingsfientlighet. 

De som framför allt drar nytta av detta är de främlingsfientliga grupperna , det menar historikern Helene Lööw: ”De är vana att arbeta  med alternativa metoder eftersom de har varit utestängda från mainstream-media och inte har några pengar. Det här kommer ju som manna från himlen för dem.”

Ett exempel på hur sådana grupper arbetar ges i artikeln i Quick Response, där skribenten Karin Isaksson berättar om hur både  dn.se och svd.se haft webbomröstningar som de misstänker har kuppats. Dn.se hade i november 2007 frågat om flyktingar skulle få stanna i Sverige.  ”Webbredaktionen fick rekordmånga svar inom några minuter. När svd.se i februari 2008 frågade läsarna hur de skulle rösta om det var val idag, startades genast en diskussion på ett forum där rasistiska åsikter vädras.  I forumet uppmanade deltagarna varandra att ’jävlas med svd.se’ genom att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Det dröjde inte länge förrän Sverigedemokraterna hade fått 75 procent av rösterna i omröstningen”

”Sånt händer ju” var kommentaren från nyhetschefen på svd.se, Jonas Elgh, som menar att man försöker göra tydligt att resultatet inte är statistisk säkerställt på något sätt. Ett svagt argument! Det tycker också Helene Lööw som menar att det problematiska med läsarkontakterna, både när det gäller läsarkommentarer och länkar till externa bloggar är att de får stå oemotsagda.  ”Personer med främlingsfientlig agenda kan dominera diskussionerna som då förvandlas till vad de vill att debatten ska bli.”

Mitt eget förslag, publicerat nyligen i en annan tidning, är att de som kommenterar på nätet ska gå ut med sina egna namn. För det fick jag utstå en störtsjö av nedvärderande (och anonyma) kommentarer.

Kommentarer inaktiverade för Främlingsfientligheten publicistiskt problem