mediestudier

Sveriges Radio – tillbaks till framtiden?

Posted in journalistik, medieföretag by Lars Ilshammar on 18 februari 2010

När Ove Joansson utsågs till ordförande i Sveriges Radio efter styrelsekrisen 2003 var det ett trendbrott. För första gången kom SR-styrelsen att ledas av ett medieproffs. Det sågs som, och var, en avpolitisering av den tidigare ganska hårt politikerstyrda public serviceradion.

Joansson har varit en stark ordförande. Bufflig och inte alltid med världens bästa omdöme i personfrågor är han synnerligen väl förankrad både inom SR och i den omvärld som radion måste förhålla sig till. Hans lojalitet, som jag uppfattar det, tillhör först och främst lyssnarna.

Under Ove Joanssons tid har SR vunnit starkt i legitimitet och förtroende, trots ett antal interna kriser. Nu är han mätt och nöjd, vill avgå med flaggan i topp. Det är honom väl unt. Då tänker sig i alla fall delar av styrelsen för ägarstiftelsen att ersätta honom med – en nyss avgången folkpartiledare.

Om Lars Leijonborg, som säkert är en utmärkt person i övrigt, kan man notera att hans erfarenheter från mediabranschen inskränker sig till tiden som chefredaktör för folkpartiets debattidning NU åren 1983–1984. I övrigt är hans en typisk politisk broiler med sina erfarenheter helt knutna till stat och parti.

Jag arbetade med Ove Joansson under nästan sex år i SR-styrelsen. Vi var inte alltid överens. Men hans kunskaper och erfarenheter behövde man aldrig tvivla på. Dessutom är han klok. Leijonborg kanske är klok. Och han har suttit i många TV-soffor. Men han har rimligen ingen aning om hur ett modernt medieföretag fungerar.

Det är inte bara kompetensfrågan som borde diskvalificera Lars Leijonborg från en kandidatur. Att fixa fina reträttposter till avsuttna politiker är också så uppenbart i otakt med tiden att ägarstiftelsen nu riskerar mycket av det förtroende för Sveriges Radio som har byggts upp på 00-talet.

Om Leijonborg, mot bättre vetande, utses till styrelseordförande kommer SR att ledas av två före detta borgerliga toppolitiker de närmaste åren. Hur påverkar det bilden av företaget som opartisk nyhetsförmedlare i allmänhetens tjänst?

Tänk tanken att det istället rörde sig om, låt oss säga Göran Persson som ordförande och Lars Engqvist som VD. Hade lyssnare och medarbetare vara beredda att svälja den kombinationen? Skulle inte tro det. SR är Sveriges viktigaste medieföretag – det förtjänar ett bättre öde än att användas som politisk förläning.

Annonser

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Vad vill egentligen Sveriges Radios ägarstiftelse med public service-bolaget? Skulle man göra allvar av planerna att utse den avgångne folkpartiledaren Lars Leijonborg till ny styrelseordförande i SR efter Ove Joansson innebär det inte bara ett stort kompetenstapp, utan också en farlig och helt otidsenlig återpolitisering av radion. Om detta nya hot mot Sveriges viktigaste medieföretag skriver jag i Norrländska Socialdemokraten och på Institutet för mediestudiers blogg. […]


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: