mediestudier

Gammelmedia leder – bloggare följer

Posted in journalistik, medieföretag, medieforskning, sociala medier by Michael Karlsson on 15 december 2009

De sociala mediernas inflytande och makt har lyfts fram i olika sammanhang. Bloggarnas engagemang i FRA-lagen föranledde exempelvis Svd.se att publicera en artikel där en undersökning från Twingly rapporterade om bloggbävningen och dess makt. Aftonbladet meddelade att bloggarna fick Liza Marklund på fall i Gömda-affären. Samtidigt finns andra röster som menar att bloggarnas makt är överskattad – här representerad av Anders R Olsson i ett inlägg från 2007 under rubriken ”Bloggarnas makt är bara dumheter”. I somras hävdade överbloggaren Axel Schulman i DN att bloggare inte sätter agendan och är ”ointressanta och betydelselösa”.

 Debatten har så här långt präglats av åsikter och exemplets makt och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att värdera de olika sidornas ståndpunkter. Nu har medieforskningen runt om i världen börjat producera hårda fakta om bloggarnas roll. Visserligen är resultaten något daterade (forskningen är på gott och ont betydligt trögare än det digitala mediets flytande karaktär) och skall förstås mot en amerikansk botten men kan ändå tjäna som bättre grund för analysen av bloggares makt än anekdoter, önsketänkande och vilda gissningar.

 Stephen Reese och kollegor rapporterar att bloggare i hög utsträckning lutar sig mot professionell nyhetsrapportering från traditionella medier. Även Kenix skriver att bloggare vänder sig till traditionella nyhetskällor och att dessa bloggare är mer populära än de som inte gör det. Kenix hittade inte heller några bevis på oberoende rapportering i sin (högst begränsade) fallstudie av fyra politiska bloggar utan kommer till slutsatsen att bloggarna snarare återspeglar etablerade ideologier och professionellt journalistiskt genererat innehåll. Meraz studerade de 18 mest populära politiska bloggarna i USA och kom fram till att över 50 % av länkarna gick till traditionella medier och de mest länkade sajterna var Washington Post och New York Times.

 Forskningsresultaten innebär två saker som båda är lika intressanta. För det första beskriver forskarna att det har skett en förskjutning av mediernas makt, att den offentliga sfären har blivit mer diversifierad och att bloggare är en vital del av denna process. För det andra är forskningen samstämmig i observationen att det är de etablerade medieföretagen som fortsatt är de stora makthavarna även på nätet. Bloggare, i egenskap av kollektiv, har makt men den är underordnad traditionella medier så här långt.

 Scenariot kommer troligen att förändras över tid, dock oklart hur mycket, eftersom nätet fortfarande utvecklas kraftigt. En intressant dimension av samspelet mellan medieföretag och sociala medier är att svenska nyhetssajter sedan några år tillbaka låter bloggare länka in till nyheter. Detta innebär både att bloggare får möjlighet till ett visst inflytande över den traditionella nyhetsrapporteringen men också att nyhetssajterna förmedlas i de sociala mediernas nätverk. Det blir med andra ord ännu lättare att sprida de etablerade mediernas nyhetsrapportering som simultant blir påverkade av de sociala nätverk de sprids i.

 Vilka konsekvenser detta får för nyhetsjournalistiken, opinionsbildning och sociala medier är något som vidare forskning bör undersöka.

Annonser

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] PluginLäser om det här med bloggarnas makt jämfört med mediernas. Den här gången har det forskats i saken och nu är det vetenskapligt bevisat: Gammelmedia har mer makt än bloggar som […]

 2. […] konstaterar Michael Karlsson, fil dr och forskare vid Karlstads universitet, i en artikel på Mediebloggen. Karlsson har studerat en rad amerikanska undersökningar på området. I en av dem slås fast att […]

 3. ulrikah said, on 16 december 2009 at 13:57

  Det finns en färsk dansk studie som är kan vara relevant i sammanhanget: ”Hvor kommer nyhederne fra” av bl a Anker Brink Lund (Ajour förlag). Den visar att ”gammelmedierna” står för den absoluta merparten av de nyheter som genereras till det de kallar nyhetsströmmen. Sociala medier bidrar i princip inte alls, enligt den danska studien.

 4. Michael Karlsson said, on 16 december 2009 at 12:03

  Vad jag vet finns inga undersökningar av den här typen i Sverige. Däremot har SOM (om jag inte missminner mig) undersökt hur många som läser bloggar och visat att räckvidden hos bloggar är ganska begränsad. Någon av artiklarna som jag refererade till skrev om ”echo chambers” där bloggare bloggar för likasinnade och att spridningen därmed blir begränsad.

  Resultaten i forskningen är daterade men då skall man också ha i åtanke att bloggning varit ett fenomen längre i USA än i Sverige. Mer forskning om sociala medier behövs otvivelaktigt och att så lite forskning finns i Sverige om detta är tyvärr ett underkännande av den samtida forskningen. Under tiden kan man slänga ett öga på David Perlmutters ”Blog wars” (2008) som balanserat diskuterar bloggens möjligheter och begränsningar i relation till traditionella medier.
  Jesper Strömbäck tipsar på sina hemsida http://www.jesperstromback.com/ om boken ”Typing Politics” 2009 av Richard Davis som har ungefär samma anslag.

  Vad gäller Mitchelstein och Boczkowskis genomgång av forskningen så tar de inte upp bloggar i sig utan snarare användargenererat innehåll i traditionella medier. Detta är en återspegling av vad journalistikforskningen haft fokus på under de senaste 10 åren vilket M & B kritiserar. De menar att forskningen fortfarande till stor del präglas av ett ”journalister-producerar-och-publiken-konsumerar-tänk” och efterlyser nya angreppssätt.

  Det har de helt rätt i.

 5. Torbjörn von Krogh said, on 15 december 2009 at 17:29

  Vid en snabbkoll såg jag att artikeln av Reese var publicerad 2007 (och då är väl exemplen ännu äldre), Kenix var från i år (men som sagt bara fyra bloggar) och Meraz kunde jag inte få upp (vart gick de övriga 50 procenten av länkarna?).
  Finns det motsvarande svenska resultat? Och vad säger översikten av färsk online-forskning som Mitchelstein och Boczkowski nyligen publicerat?


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: