mediestudier

Mot det superlokala

Posted in journalistik, medieföretag, medieforskning, medieutveckling by Liselotte Englund on 09 december 2009

I dagens samhälle och medielandskap handlar mycket om internationalisering. Men lika starkt drar krafter åt det rakt motsatta hållet: mot det superlokala.

Senaste exemplet är Nya Wermlandstidningen, med spridningsområde från Värmland, ner mot Dalsland och upp i Västra Dalarna. Den nya satsningen ”Karlstadsliv” är ett tecken i tiden. Varje torsdag får den stora gruppen Karlstadbor sitt lokaljournalistiska lystmäte i det som annars är en läns- eller regionaltidning utan tydlig
(Karlstads-)lokal identitet.

Satsningen finns (naturligtvis) också som Facebookgruppen Karlstadsliv för att knyta samman nuvarande, före detta och blivande invånare i residensstaden.  Med risk för att utestänga värmlänningar utanför centralorten är detta en given flört med den stora massan Karlstadbor, inte minst de många tusen studenter som befolkar stan.

Vad talar för att satsningen är rätt? Ja, tidigare lokalmediestudier pekar i den riktningen, bland annat presenterade i forskarantologin Gustafsson (red) (2006) Lokalmediestudier. Media Management and Transformation Centre (MMTC), Högskolan i Jönköping.

Undersökningar har visat att lokalpress och ortpress lika mycket fyller funktionen att stärka den lokala identiteten som att vara nyhetsförmedlare. Min egen studie av medieanvändning på Dalarnas landsbygd för några år sedan (redovisad i nämnda bok) gav vid handen att högst i kurs stod lokal debatt och dialog samt familjesidor. Mest intressant var den egna byn och totalt ointressant var grannkommunen blott två-tre mil bort. Riksnyheter lästes nästan inte alls i den lokala pressen. För aktuell regional, nationell och internationell nyhetsförmedling användes andra källor. De lokala medierna var tydliga identitetsskapare som, beroende på vad som skrevs, kunde stärka eller såra den lokala identiteten, självbilden och bilden av orten/bygden.

När tidningen blir den här sortens lokala vardagsrum, eller ett torg dit man ”bara måste” gå för att mötas, så tror jag också att den lokala annonsmarknaden gynnas. Alltså ett smart ekonomiskt grepp. Isländska tidningen Morgunbladid har alltid varit duktig på att kombinera den internationella omvärldskollen med det superlokala identitetsskapandet . Det tror jag fortfarande är ett framgångsrecept.

Annonser

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Torbjörn von Krogh said, on 09 december 2009 at 12:36

    Intressant koppling mellan lokal observation och relevant forskning!


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: