mediestudier

Kvalitetskriterierna som Media Doctor glömde

Posted in medieforskning, mediekritik by David Finer on 09 december 2009

Apropå kvalitetskriterier för ”god” medicinjournalistik, fick jag anledning att i samband med en föreläsning på Anderstiftelsens journalistseminarium i Karlstad nyligen under Liselotte Englunds ledning fundera över vad de inflytelserika Media Doctor-kriterierna INTE omfattar.  Ett resonemang som borde ha relevans för all journalistik, inte bara medicinjournalistiken.

Som jag resonerade i ett tidigare inlägg definierar dessa medicinskt inriktade kriterier bedömningsgrunderna för medicinjournalistiken, vilket är betänkligt, då journalistik är så mycket mer än att förmedla vetenskapliga fakta. Kvalitetskriterierna som jag menar att MD glömmer omfattar åtminstone följande dimensioner:

  • Estetiska, konstnärliga, hantverksmässiga, utformningsmässiga (språk, semiotik, text/bild, layout, grafik)
  • Underhållande
  • Opinionsbildande (ledare, debatt, kommentar, dagordningssättande)
  • Tematiska, som rör ämnesval
  • Effektmässiga
  • Bemyndigande av läsare/lyssnare/tittare
  • Kritiska i betydelsen grävande, undersökande, avslöjande (undantag: disease-mongering, d v s medikalisering eller konstruktion av sjukdom).

Det är säkert mycket svårare att operationalisera dessa dimensioner i enkla schemata för utvärdering, men likafullt är ingen betraktelse riktigt rättvis som inte försöker!

Annonser

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Liselotte Englund said, on 10 december 2009 at 1:06

    Absolut tänkvärt, och vore intressant att testa en expanderad version av Media Doctor i Sverige. Några parametrar kunde hämtas från medielogikens byggstenar, som dramaturgin i presentationen och det aktuella medieformatet. Principer för nyhetsvärdering skulle också kunna vara relevanta kvalitetskriterier, till exempel om nyheten/kunskapen är av betydelse för många o s v (ung. relevans). Graden av objektivitet i presentationen. Ja, det finns mer, men som du säger: Enkelt att hitta på mått men svårare att mäta… Intressant att fundera över i alla fall – ögonöppnande!


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: