mediestudier

Peter Dahlgren: Värna journalistikens funktioner

Posted in journalistik, källkritik, medieetik, mediernas ansvarighet, medieutveckling by Torbjörn von Krogh on 08 december 2009

Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, talade om journalistikens funktioner i samhället i samband med JMK:s 50/20-årsjubileum (se föregående inlägg).

Den traditionella journalistiken och dess brister är under belägring. Och det är nog bra att så sker ansåg Peter Dahlgren. Den traditionella journalistikens funktion är emellertid mycket viktig för det demokratin. Den främjar medborgarnas delaktighet i samhället. Den förmedlar inte bara information utan ger perspektiv och hjälper till att omsätta information till kunskap; ett mervärde utöver ren faktaförmedling.

Denna traditionella journalistik bygger på yrkeskompetens (kunskap om källkritik till exempel), på yrkesidentitet (som bland annat innefattar en uppslutning runt vissa etiska principer) och på institutionella arrangemang framhöll Peter Dahlgren och fortsatte:

– Den traditionella journalistikens innehåll ska kritiseras. Och så länge vi har kvar idealen om journalistikens funktion så har vi också kriterier att utkräva ansvar utifrån.

Resonemanget ledde fram till frågan om den traditionella journalistikens viktiga funktion kan bibehållas när verksamheten allt mer flyttas till nätet? Peter Dahlgren lyfte fram nätnyheternas snabbhet, mångfald och interaktivitet.

• Snabbheten är positiv; vi får reda på saker fortare. Snabbheten är negativ; den skapar stress och kan minska utrymmet för reflektion och diskussion.

• Mångfalden är positiv; fler röster kommer till tals och fler perspektiv kommer fram. Mångfalden är negativ; vilka av alla dessa avsändare är genuina och till att  lita på?

• Interaktiviteten är positiv; fantastiska dialoger kan utvecklas. Interaktiviteten är negativ; dialoger tar tid och resurser.

Peter Dahlgren gav inget rakt svar på sin egen fråga, men föreslog att journalistiken skulle kunna ses som en verksamhet på olika nivåer och med olika kontrollinstanser.

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Torbjörn von Krogh said, on 09 december 2009 at 9:31

    Peter Dahlgren har skickat en kommentar:
    Jag försöker ta vara på den ”journalistiska funktionen”; den finns i den traditionella journalistiken, men denna journalistik befinner sig i en svår situation.
    Journalistiken omvandlas på olika sätt genom tiderna – så måste det vara – och inte minst i dagens läge. Frågan blir om vi kan vi behålla denna demokratiorienterade journalistiska funktion när vi släpper den traditonella journalistiken och utvecklar en ny mer nätbaserad variant….
    PETER DAHLGREN


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: