mediestudier

Innoversity i Kanada

Posted in journalistik, medieutveckling, nyhetsvärdering, sociala medier by Lasse Sandström on 29 oktober 2009

Nätverksträffen Migrants in Media på JMK, omnämnd i inlägget före, motsvaras i Kanada av den årliga konferensen Innoversity, som samlar cirka 700 professionella mediearbetare i två dygn om god mångfaldsjournalistik sedan år 2000 (innoversity är en sammanslagning av orden innovation och diversity). Syftet är att utveckla synen på mångfaldjournalistiken och ge nya infallsvinklar. Konferensen sponsras av de stora mediebolagen i Kanada. Hamlin Grange, en av intiativtagarna, förklarar i boken ”Sanningens många nyanser” (Carlsson Bokförlag, 2007) att Innoversity har åstadkommit de största förändringarna inom medierna i Kanada på det här området: ”Vi för samman journalister och producenter med målgrupper från ursprungsbefolkningen, osynliga minoriteter av olika slag, för att mötas och utbyta idéer, hålla workshops och seminarier. Det sker i en atmosfär utan inbördes konkurrens och stridigheter. På det viset har vi lyckats påverka hur medierna arbetar idag. Jag tror vi har hjälpt dem, vårt arbete har gett resultat.”

Medieprofilerna Hamlin Grange och hans hustru Cynthia Reyes driver tillsammans företaget DiversiPro som utbildar mediebolag i mångfaldsjournalistik.

Annonser

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Torbjörn von Krogh said, on 29 oktober 2009 at 23:36

    Tack för länken till Innoversity, Lasse, mycket intressant! En av deltagarnas kommentarer som citeras på sajten: ”You’ve made diversity hip, cool and happening.” Alla sätt är bra utom de som inte är det…


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: