mediestudier

Ta hänsyn till verkligheten

Posted in journalistik, mediernas ansvarighet, nyhetsvärdering by Lasse Sandström on 05 oktober 2009

Ett stående inslag i möten med människor i Mellanöstern är frågan varför deras länder ska bedömas efter andra måttstockar än andra. Jag hörde det ofta när jag reste i Mellanöstern för Sydsvenskan och i Malmö som redaktör för Tidningen Rosengård. Varför ska folkrättsavtal och internationella överenskommelser tillämpas i Irak och Iran men inte i Israel?

Det finns en stark demokratisk rörelse i regionen, men västvärlden har konsekvent backat upp korrupta ledare och diktatorer, till exempel shahen av Iran, Mubarak i Egypten, den saudiska kungafamiljen, Saddam Hussein, talibanerna i Afghanistan, o s v. De demokratiska rörelserna har därför inte utvecklats i den takt som varit möjlig. Dessutom saknas demokratiska traditioner, politisk opposition kanaliseras inom islam där politiska alternativ förs fram och diskuteras.

Vi befinner oss på olika utvecklingsnivåer, även om kristna och muslimer delar samma religiösa ursprung. En del säger att den muslimska världen generellt sett befinner sig i en pubertetskris, medan vi i väst är på väg mot pension, med mer eller mindre grace.

Jag önskar att rapporteringen från Mellanöstern (i svensk och västerländsk press) tog hänsyn till de förhållanden som råder där och inte utgår från enbart ett västerländskt perspektiv. Det skulle berika rapporteringen, göra den mindre ensidig.

Det skulle till exempel vara intressant att i medierna följa diskussionen om en kärnvapenfri zon som förs i regionen. Den går ut på att förmå Israel att istället för att hota med anfall mot Iran vara redo att eliminera sina kärnvapen och sin produktion av klyvbart material. Iran och alla övriga stater i regionen skulle därmed kunna pressas att avstå från kärnvapen. En sådan lösning skulle minska risken för spridning av kärnvapen i regionen. Säkert är Israel inte på denna våglängd idag, men Israel skulle ha föga eller intet att förlora på att offra sina egna kärnvapen för att slippa sådana vapen i sin omgivning.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Ta hänsyn till verkligheten

%d bloggare gillar detta: