mediestudier

Obalans i rapporteringen skadar svensk press

Posted in mediekritik, mediernas ansvarighet, nyhetsvärdering by Lasse Sandström on 03 oktober 2009

Medierna ger stor plats åt Irans eventuella utveckling av kärnvapen. Att grannlandet Israel har haft kärnvapen i fyra decennier, uppskattningsvis mellan 75 och 400 kärnvapenstridspetsar, ägnas bara förstrött intresse. Liksom kraven på internationella inspektioner i Israel. Folken i Mellanöstern ser detta som dubbelspel och den uppfattningen delas av många invandrare bosatta i Sverige. Jag tror att obalansen i rapporteringen skadar förtroendet för internationell och svensk press.

Annonser

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Lars Ilshammar said, on 04 oktober 2009 at 11:09

    Om jag får spela Israels advokat en stund; hur kan vi veta att folken i Mellanöstern ser en eventuell obalans i (de svenska?) mediernas rapportering om Irans kärnkraft/vapenprogram som dubbelspel? Har ”folken” gett någon sådan opinionsyttring ifrån sig, eller är det deras regimer som talar för dem? Mellanöstern är ju en region där yttrandefriheten är starkt begränsad.

    Advokaten vill också påminna om att Israels kärnvapen knappast bara har ägnats något förstrött intresse. Efter affären Mordechai Vanunu var det förstasidesstoff under en lång period.

    Att medierna ger stor plats åt Irans nukleära ambitioner är kanske inte så konstigt med tanke på att landets ledare upprepade gånger har ifrågasatt Israels rätt att existera (liksom man har förnekat att förintelsen över huvud taget har ägt rum etc.). Något sådant förtäckt hot om att utplåna en grannstat har Israel aldrig presenterat, vad man än i övrigt kan säga om den israeliska politiken.


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: