mediestudier

Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter 2

Posted in journalistik, mediernas ansvarighet, medieutveckling, pressfrihet by Torbjörn von Krogh on 19 september 2009

Den globala informationsrevolutionen utgör en formidabel utmaning för alla människorättsförespråkare, sade dr Agnès Callamard på sommarens medieforskarkonferens i Mexico City. En provokativ teckning i Nordeuropa kan snabbt spridas till jordens alla hörn.

– Är det så att yttrandefriheten tar slut vid någon punkt och sedan övergår i en kränkning av kulturella rättigheter?

Dr Callamard leder den brittiska yttrandefrihetsorganisationen Article 19. På konferensen presenterade hon ett konkret försök att överbrygga en hotande motsättning mellan yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter.

Ett tolvsidig dokument, som även finns på nätet, vid namn ’Camden-principerna för yttrandefrihet och jämlikhet’ uppmanar såväl regeringar/politiker som medier att vidta åtgärder.

– Det kan inte finnas jämlikhet utan yttrandefrihet, men inte heller reell yttrandefrihet utan jämlikhet, sade Agnès Callamard.

Det finns en negativ spänning mellan de båda begreppen som inte ska negligeras, men det finns också ett positivt samband som behöver förstärkas, ansåg hon i ett panelsamtal.

Bland rekommendationerna för massmedierna finns paragraf 6.1 som begär att medierna söker

”a multiplicity of sources and voices within different communities, rather than representing communities as monolithic blocs”

och paragraf 9.1 som begär att medierna

”play a role in combating discrimination and in promoting intercultural understanding”.

Tanken är inte att principerna ska regleras i lag, utan anammas av mediernas egen självreglering.

Camden-principerna har diskuterats och utarbetats av ett 20-tal personer, däribland jurister och aktivister från Article 19, Internationella journalistfederationens generalsekreterare Aidan White, FN:s rapportör om yttrandefrihetsfrågor Frank La Rue Lewy och FN:s rapportör om rasism och främlingsfientlighet Githu Muigai.

Annonser

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Torbjörn von Krogh said, on 21 september 2009 at 20:21

    Det är bra att du kopplar till situationen i Sverige, Lasse. Men jag tror inte det behöver bli någon motsättning teori-praktik. Världen hänger potentiellt allt mer ihop, vi behöver både-och.

  2. Lasse Sandström said, on 21 september 2009 at 11:43

    Det är en spännande diskussion om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, som Torbjörn refererar. Det finns emellertid en risk att diskussionen blir enbart teoretisk här i Sverige. Min erfarenhet från tjugofem år i svensk dagspress säger mig att de flesta av mina kollegor har ganska diffusa kunskaper om mänskliga rättigheter när det gäller det egna landet. Den ligger ungefär på samma nivå som den genomsnittlige amerikanens kunskap om omvärlden. Problemet förvärras av en brist på inlevelseförmåga i minoriteternas levnadsvillkor; underförstått ”om jag som journalist inte känner mig diskriminerad bör ingen annan göra det heller”. Sex månader i förorten för var och en skulle avhjälpa problemet.


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: