mediestudier

Rosling berättar hur han tog tempen på mediernas relevans

Posted in journalistik, mediekritik, mediernas ansvarighet, nyhetsvärdering by David Finer on 15 maj 2009

Jag skrev till professor Hans Rosling och fick svar på mitt tidigare inlägg nedan, där jag ifrågasatte konsekvenserna av hans termometermätning av medierelevans i svininfluensafrågan. Rosling menar att jag missförstått honom ang. mitt ett-till-ett-resonemang utifrån ”termometern”, att jag gör en “typisk överdrift åt andra hållet”. Han vill bara ha en rimligare rapportering, ingen absolut överensstämmelse mellan antalet dödsfall och nyhetsinslag (som jag konkluderat). Han skriver i ett mejl:

“Intressant att du uppfattar vår kommentar som talande för 1 till ett. Termometern inkluderar ju 1000 inom området relevant. Typisk överdrift åt andra hållet.”

Jag frågade honom också arifrån idén kom till “termometern” som han visar på klippet på YouTube kring nyheter om svininfluensan kontra TB. Han svarar så här:

“Det är en snilleblixt från Daniel Lapidus som gjorde den mellan 1 och 3 den natt vi gjorde videon. Väldigt grovt, men det var även en grov situtation. Vårt huvudbudskap syns att det är diken på bägge sidor när det gäller news volym, neglect på ena, hype på den andra och ett brett område med relevant däremellan som ju stärker sig över några tiopotentialer.”

Snilleblixt håller jag med om att det var, en ovanligt slående grafisk illustration av ett intuitivt känt förhållande, men som HR själv säger: grovt. Det vore intressant att testa den, validera den vetenskapligt (intressant att en framstående forskare som HR kör ut den på YouTube innan den har diskuterats i vetenskapliga sammanhang, men han menar väl att den ”grova” situationen som han hänvisar till, helgar medlen; ”quick and dirty” brukar det ju heta i forskningssammanhang).

Det säger också något om vår tid att man kan lansera ett helt nytt instrument för medieanalys samma dag som man kommer på den och få ett sånt genomslag för den. HR berättade i TV-programmet om honom häromkvällen, att hans första föredrag på TED om Gapminder uppmärksammats långt mer än alla hans vetenskapliga arbeten, böcker, föreläsningar och konsultuppdrag dittills.

Inslaget om News/death ration på YouTube har redan setts av tusentals människor, och många fler blir det. Men därmed inte sagt att “termometern” exakt avspeglar någon konsensus om hur olika undersökta grupper – allmänhet, forskare, journalister, m fl – verkligen skulle kategorisera relevans efter antal artiklar i ett visst ämne, kvantitativt. Det är ju taget på en höft, mellan 1- och 3 på natten. Det säger förstås heller ingenting om medieinnehållets kvalitativa aspekter. Genial folkupplysning, dock.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Rosling berättar hur han tog tempen på mediernas relevans

%d bloggare gillar detta: